ဘယ္အခ်ိန္မွာမွ ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီဆိုတာကို သတိထားမိေလ့ရွိသလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ (၄)ပတ္မွ (၇)ပတ္အတြင္းေရာက္လို႔ ရာသီေသြးမေပၚမွ မိမိမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္လို႔ သိၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒီ့ထက္ ေစာသိတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ရွားပါးပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like