ဗိုက္ခြဲေမြးတဲ့မိခင္မ်ား ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္သင့္သလဲ?

0

ဗိုက္ခြဲေမြးသူမ်ားအဖို႔ ဗိုက္၏ေအာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ ခြဲထားျခင္းျဖစ္ရာ ထိုေနရာမွ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈတို႔ကို ခံစားႏိုင္သည္။ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အနာကို ေဆးမွန္မွန္ထည့္ၿပီး ဒဏ္ရာေကာင္းေကာင္း မက်က္ခင္ အေလးအပင္မျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like