ပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိေသာ ကေလးမ်ား

0

ADHD

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်တဲ့ကေလးဆိုတာ ဒီအရြယ္မွာ ဒီလိုအမူအက်င့္ေတြ ၊ အေတြးေတြ ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသင့္ေပမယ့္ မတိုးတက္လာတာမို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်တယ္လို႔ ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်တဲ့ကေလးေတြကို ေတြ႔ရေလ့ရွိေပမယ့္ ေနာက္က်တယ္ဆိုတာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု ေနာက္က်ေနတာလား ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လံုးဝမရွိႏိုင္ေတာ့တဲ့ အႏၱရာယ္မ်ိဳး ကေလးမွာရွိေနသလားဆိုတာကို သိေအာင္ စစ္ေဆး စမ္းသပ္သင့္ပါတယ္။

ဒီလိုကေလးငယ္ေတြဟာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတာ ၊ ပံုမွန္ကေလးေတြလို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမဟုတ္တာ ၊ ပံုမွန္ကေလးေတြလို အာ႐ံုစိုက္လို႔ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြ မျပဳႏိုင္ၾကပါဘူး။

ဒါဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာတယ္ဆိုတာကို ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ေဆြးေႏြးတင္ျပေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ ေမးခြန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကိုလည္း အေျဖရွာရန္လိုအပ္ေနေသးတာမို႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိတာလဲဆိုတာကို အတိအက် လက္ညႇိဳးထိုးေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

Autism လိုပံုမွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိတဲ့ကေလးေတြဆိုတာဟာ တကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြရာခိုင္ႏႈန္းစုစုေပါင္းရဲ႕ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၾကတယ္လို႔ ေကာက္ယူရရွိတဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ သိရွိရပါတယ္။ ဒါဟာ ငယ္ရြယ္သူ (၁၁၀)ေယာက္မွာ (၁)ေယာက္ႏႈန္းဟာ Autism လို ပံုမွန္ကေလးတစ္ေယာက္မဟုတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာမ်ိဳးေၾကာင့္ ကုသမႈခံယူေနရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

Autism ဆိုတာဘာလဲ။ Autism ဆိုတာ ကေလးဟာ ငယ္ငယ္ကတည္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕တဲ့ေသာလကၡဏာမ်ိဳး ၊ အမ်ားနဲ႔ေျပာဆိုဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခက္အခဲႀကီးႀကီးမားမားရွိေနတဲ့ လကၡဏာမ်ိဳး ၊ ဘာသာစကားေလ့လာေျပာဆိုမႈမွာ အားနည္းတာမ်ိဳး ၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ေတြ မွတ္သားေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရာမွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတာမ်ိဳးပါ။

Autism လကၡဏာရွိတဲ့ ကေလးအမ်ားစုဟာ ေယာက်္ားေလးအမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုထဲမွာ ေရာဂါလကၡဏာရွိဖူးတဲ့မ်ိဳး႐ိုး ရွိေနခဲ့ဖူးပါတယ္။ မိဘေတြက အသက္ႀကီးရင့္မွယူတဲ့ ကေလးေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ syndromes ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လည္း ရွိေနပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ဘယ္လို ဒီလကၡဏာမ်ိဳးပါလာရသလဲ အေၾကာင္းျပဖို႔ မေရရာလွေသးေပမယ့္ Autism ရွိတဲ့ ကေလးရဲ႕ လကၡဏာကို မိဘေတြက စတင္သတိထားမိႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုက စ သတိထားမိႏိုင္သလဲဆိုရင္ ကေလးဟာ မ်က္လံုးခ်င္းစကားေျပာဆို အခ်က္ေပးတာမ်ိဳးေတြမရွိတာ ၊ ကေလးကို သူ႔နာမည္ေခၚလို႔ ဘာမွ အသိအမွတ္ျပဳ  တုန္႔ျပန္မႈေတြ မျပဳလုပ္တာမ်ိဳးေတြပါ။ ASD ဆိုတာကေတာ့ စကားေျပာေနာက္က်တာမ်ိဳး ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းေတြ ေနာက္က်တာမ်ိဳး ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈမွာ ေနာက္က်ေနတာမ်ိဳး ၊ အခက္အခဲေျဖရွင္းမႈဆိုင္ရာကိစၥေတြနဲ႔ သိျမင္တတ္စိတ္ေတြ ေနာက္က်ေနတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

မိဘအမ်ားစုက ကေလးတစ္ႏွစ္အရြယ္ေရာက္တဲ့အထိ ကေလးမွာ ASD ရွိေနတယ္လို႔ သတိမထားမိတတ္ၾကပါဘူး။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ ကေလးတႏွစ္မျပည့္မီကတည္းက ကေလးမွာ ဒီလကၡဏာရွိေနတယ္လို႔ သိရွိႏိုင္ၾကပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ ကေလးဟာ တတ္ေျမာက္သင့္တာေတြ ၊ လုပ္သင့္တာေတြ မလုပ္ဘူးဆိုေတာ့မွ မိဘေတြဟာ ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းကို စတင္သတိထားမိေတာ့တာပါ။ ဒီလို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်တယ္လို႔ သံသယရွိတဲ့ ကေလးေတြကို ကၽြမ္းက်င္သူနဲ႔ ျပသစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ကေလးကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရင္း ကေလးမွာ ဒီလကၡဏာရွိတယ္ ၊ မရွိဘူး ဆံုးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ADHD (Attention Deficit သို႔မဟုတ္ Hyperactivity Disorder) ျဖစ္ေနတဲ့ကေလးေတြဟာ သာမာန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းရွိတဲ့ ကေလးမဟုတ္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆိုရင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြ ကေလးမွာ ရွိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ADHD ရွိေနသူေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ဟာ ဒီမ်ိဳး႐ိုးဗီဇ လကၡဏာမ်ိဳးပါလာဖို႔ အလားအလာမ်ားေနတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အကယ္၍ ကိုယ့္မွာ ဒီလိုလကၡဏာရွိၿပီး ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ ဒီလိုလကၡဏာမ်ိဳးမရွိရင္ ကိုယ္ေတြကေမြးလာမယ့္ ကေလးတစ္ဦးစီတိုင္းဟာ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ဒီလကၡဏာပါလာႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ (ေဆးလိပ္ေငြ႔နံ႔ေတြအၿမဲလို႐ွဴ႐ႈိက္ေနရတာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္) ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မေသာက္သံုးသင့္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးျပင္းျပင္းေတြ ေသာက္သံုးမိခဲ့တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ၊ အရက္ ၊ ေဆးေျခာက္ ၊ ဘိန္းျဖဴ စတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မသံုးအပ္တာေတြ သံုးမိခဲ့တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ၊ အရြယ္မတိုင္မီကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာမ်ိဳး ၊ လမေစ့ပဲကေလးေမြးဖြားတာမ်ိဳး ၊ သားအိမ္အတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာကတည္းက ကေလးဟာအကန္႔အသတ္နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့တာမ်ိဳး ၊ ဦးေႏွာက္ထဲပိုးကူးစက္ခံလိုက္ရတာမ်ိဳး ၊ ေမြးကတည္းက ဇီဝျဖစ္စဥ္မွာ အမွားအယြင္းေတြ ပါလာခဲ့တာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ADHD ျဖစ္လာခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

မူႀကိဳေနရမယ့္ ကေလးအရြယ္မွာ ကေလးဟာ ေက်ာင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အိမ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ အရမ္းအတက္ႂကြလြန္ စရိုက္မ်ိဳး ရွိေနတာ ၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါလုပ္တတ္တာမ်ိဳး ၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ၾကာၾကာမျပဳႏိုင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေနရင္ ပံုမွန္မဟုတ္ပါဘူး။ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးငယ္ေတြ ADHD ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာေတြထဲမွာ ကားထဲခါးပတ္ ပတ္ေပးထားလို႔မရဘဲ ကားတံခါးကိုဖြင့္မယ္လို႔ပဲ ၿခိမ္းေျခာက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတာမ်ိဳး ၊ ျပတင္းေပါက္ကေန ခုန္ထြက္တာမ်ိဳး ၊ ျပဳတ္က်သြားတတ္တာမ်ိဳးေတြ ၊ အဆိပ္ရွိတဲ့ ဓါတုပစၥည္းေတြကိုလည္းစားေသာက္ပစ္တတ္တာမ်ိဳးေတြ ပါေနပါတယ္။

ဒီလိုကေလးငယ္ေတြ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ သူတို႔ကိုအနီးကပ္ၾကည့္ရႈဂ႐ုစိုက္ပါမွျဖစ္မွာပါ။ ဒီလိုကေလးေတြဟာ ငယ္စဥ္က လမ္းေလၽွာက္တတ္ခါစေလးနဲ႔ ေလၽွာက္ေျပးေနတတ္တာမ်ိဳး ၊ သူတို႔စိတ္ေက်နပ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲတာမ်ိဳး ၊ သူတို႔ကိုသိပ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ADHD ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြကို ကေလးအထူးကုနဲ႔ ၾကပ္မတ္ျပသၿပီး တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ကုယူသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like