ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း လကၡဏာမ်ား အပိုင္း(၁)

0

အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လိင္သေကၤတ
အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လိင္သေကၤတ

ကေလးလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဓမၼတာေပၚေနေသာ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဓမၼတာ မွန္ ၊ မမွန္ ကိုေတာ့ သတိထားသင့္သည္။

ထိုမွသာ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကေပမည္ျဖစ္သလို မိမိ၏က်န္းမာေရးအားလည္း မခ်ိန္မလြန္ခင္ ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဓမၼတာမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းမဟုတ္သလို (ျမန္မာကားေတြထဲကလို) ကိုယ္ဝန္ရွိတိုင္း မူးလဲက် ၊ ပ်ိဳ႕အန္တတ္ၾကသည္ေတာ့မဟုတ္။

မိမိ၏က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ ၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အင္အားဓါတ္ေလ်ာ္နည္းေနလို႔ ၊ ေသြးအားနည္းလို႔ ၊ စိတ္ဖိမႈမ်ားလို႔ စသျဖင့္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဓမၼတာရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ္ဝန္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဓမၼတာရပ္ဆိုင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္စ တစ္လ ၊ ႏွစ္လအတြင္းတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ကို မသိ ၊ နားမလည္သူမ်ားအဖို႔ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း ၊ မရွိျခင္းကုိ ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေပသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးေလွ်ာက်ျခင္း ၊ ပ်က္က်ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္မွာလည္း ထိုလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ပဋိသေႏၶတည္ရွိျခင္း ၊ မရွိျခင္းတို႔ကို သိသာေစႏိုင္ဖို႔ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း လကၡဏာမ်ားအား ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ သို႔ေပမယ့္ လကၡဏာတစ္ခုေပၚ႐ံုမွ်ျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္ရွိျခင္းဟု အတပ္မဆိုလိုေပ။ အမ်ိဳးသမီးတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ထိုလကၡဏာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆင္တူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း လကၡဏာ ႏွစ္ခု ၊ သုံးခုေပၚမွသာ ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီဟု ဆိုအပ္ေပသည္။

ပထမဦးစြာ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း မတည္ျခင္းကို သိရွိဖို႔အခ်က္မ်ားမွာ ရာသီလာ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္ျခင္း ၊ မၾကာခဏ ဆီးသြားျခင္း  ၊ ရင္သားမ်ား တင္းမာႀကီးထြားလာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ရာသီလာ ရပ္ဆိုင္းျခင္း

အမ်ိဳးသားႏွင့္အတူေနခဲ့ၿပီး ရာသီလာလည္း ရပ္ဆိုင္းေနသည္ဆိုပါက  ပဋိသေႏၶတည္ေနႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေပမယ့္ ရာသီမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီဟု တထစ္ခ် မယူသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေရွ႕ပိုင္း၌ ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္ျခင္း

ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္ျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ျဖစ္ပြားသည္ဟု ထင္လွ်င္မွားေပမည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ပ်ိဳ႕၍ ေအာ့အန္တတ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕မွာမူ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္အထိ လံုးဝမပ်ိဳ႕အန္ဖူးတာလည္း ႀကံဳဖူးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားမွာမူ ပထမကိုယ္ဝန္တြင္သာ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္၍ ေနာက္ပိုင္းကိုယ္ဝန္မ်ားတြင္ လံုးဝေပ်ာက္သြားသည္လည္း ရွိ၏ ။

ထိုသို႔ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ပထမ ႏွစ္လ ၊ သံုးလတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး သံုး ေလးလ ေက်ာ္သည္အထိ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမေပ်ာက္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္ေနပါက မူမွန္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ျခင္းဟု  ေခၚေသာ  ေရာဂါျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေအာ့အန္ျခင္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္ယာထ မနက္အိပ္ယာထ သို႔မဟုတ္ မနက္စာ စားၿပီးစတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေအာ့အန္ျခင္းမွာ ကေလးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေပ။ ပုံမွန္ထက္ပို၍ ပ်ိဳ႕အန္ေနသည္ဟု မိမိကိုယ္ထင္ပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ရတု(burmesehearts.com)

You might also like