ထန္းသီးေႂကြခိုက္ က်ီးနင္းလိုက္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်တဲ့အခိုက္

0

sad family
က်ီးနင္းလို႔ ထန္းသီးေႂကြတာမဟုတ္ဘဲ ထန္းသီးေႂကြတဲ့အခိုက္မွာ က်ီးကနင္းမိလိုက္တာမ်ိဳးပါ။

ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တည္လာဖို႔ဆိုတာ ကေလးကံ ၊ မိဘကံနဲ႔ပဲ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ အေသအခ်ာ နားလည္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကံေကာင္းတဲ့မိဘက အက်ိဳးေပးတဲ့ကေလးကို ေမြးဖြားလာမွာျဖစ္ၿပီး ကံမေကာင္းတဲ့မိဘေတြကေတာ့ အက်ိဳးမေပးတဲ့ကေလး ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ယံုၾကည္လက္ခံရပါမယ္။

ဗုဒၶဘာသာအယူအဆအရ လူအျဖစ္ ျဖစ္တည္တယ္ဆိုကတည္းက ယခင္ဘဝကံက ေပးလို႔ ျဖစ္တည္လာခဲ့တာပါ။ ယခင္ဘဝက ေကာင္းတဲ့အလုပ္လုပ္ခဲ့ရင္ ဒီဘဝမွာ ေကာင္းတဲ့ လူ႔ဘဝကံရမယ္။ ယခင္ဘဝက ဆိုးတဲ့အလုပ္လုပ္ခဲ့ရင္ ယခုဘဝမွာ ဆိုးတဲ့လူ႔ဘဝကံဆိုတာ သေႏၶတည္ကတည္းက ကံပါလာခဲ့တာေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာအယူအဆမွာ ကံကိုမယံုလို႔လည္းမရဘူး။ လံုးဝပစ္ပယ္ထားလို႔လည္းမရဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဗုဒၶဘာသာဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ဆိုတာကို မယံုၾကည္ဘဲ (ကံ=အလုပ္) ဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္သက္ဝင္ေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကံက မ်က္ႏွာမလိုက္တတ္ေတာ့ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ကိုယ္ျပန္ခံစားရဖို႔ ေကာင္းတဲ့မိသားစုေလးမွာ ေမြးလာတာ ၊ ဆိုးတဲ့မိသားစုမွာ ေမြးလာတာ ၊ ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုမွာေမြးလာတာ ၊ ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစုမွာေမြးလာတာ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသြားတယ္လို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ မိဘေတြဟာ ကံဆိုးမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ အက်ိဳးမေပးတဲ့ကေလးကို ေမြးဖြားလာမွာျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ရင္ အက်ိဳးေပးတဲ့ကေလးကို ေမြးဖြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တည္လာဖို႔ဆိုတာ ကေလးကံ ၊ မိဘကံနဲ႔ပဲ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနတယ္ မဟုတ္လား။

ေမြးကင္းစကေလးက ဘာေတြ အက်ိဳးယုတ္ေစႏိုင္လို႔လဲ ၊ ဘာေတြ အက်ိဳးေပးႏိုင္လို႔လဲလို႔ ေတြးစရာရွိပါတယ္။ ဘာမွ မလုပ္ကိုင္တတ္ေသးတဲ့ အျပစ္မရွိတဲ့ (ဗိုက္ထဲမွာဆို လူရယ္လို႔ ေလာက္ေလာက္လားလား မျဖစ္ေသးတဲ့)ကေလးက ဘာမွလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ သူနဲ႔အတူပါလာတဲ့ကံဆိုတာက အေၾကာင္း ၊ အက်ိဳးကို ျဖစ္ေစတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သာတူညီမွ်ထားတဲ့စိတ္ ဆိုတဲ့ပို႔စ္ထဲမွာ “မိဘႏွစ္ဦးေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာခဲ့တဲ့ကေလးဟာ သူ႔ကံကေလး ပါလာတာကလြဲရင္ လံုးဝအျပစ္ကင္းပါတယ္” လို႔ ဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းတဲ့ကေလးကို ရလာတဲ့မိဘေတြဟာ ဘာေတြ အက်ိဳးေပးႏိုင္လဲဆိုရင္ နဂိုကစီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး အဆင္မေျပရင္ေတာင္ ကေလးကိုယ္ဝန္ရကတည္းက စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္က အဆင္ေျပလာတာေတြ ၊ ထီေပါက္တာလိုမ်ိဳး လံုးခနဲ ေငြဝင္လာတာေတြ ၊ ရာထူးတိုး စီးပြားတက္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းၿပီး အဘက္ဘက္က အဆင္ေျပလာတာေတြဟာ မိဘေတြ ကံေကာင္းဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီမို႔ ကံေကာင္းတဲ့ကေလး လာျခင္းေကာင္းဖို႔ သူ႔ကံကေလးက မိဘအဆင္ေျပေအာင္ မေမြးခင္ အဆင္သင့္လုပ္ေပးေနသလိုျဖစ္ေနတာပါ။ ေမြးၿပီးေနာက္မွာလည္း ကံေကာင္းမယ့္ကေလးမို႔ ကေလးဟာ ေကာင္းေကာင္းေန ၊ ေကာင္းေကာင္းစားၿပီး မေတာင့္မတ မေၾကာင့္ၾကရတဲ့ ေကာင္းတဲ့ မိသားစုကေလးကို ရရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ခ်မ္းသာၿပီးသား ၊ အစစျပည့္စံုၿပီးသားမိသားစုမွာ လူလာျဖစ္တာေပါ့။ ဒါဟာ သူ႔ကံကေလးေၾကာင့္ သူျဖစ္လာတာပါ။ ခုဘဝမွာ သူဟာတမင္ဒါေတြကို လုပ္ယူေနတာမဟုတ္ဘဲ ေရွးဘဝက ပါလာတဲ့ ကံေလးေၾကာင့္ ဒီလိုအက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိခံစားေနႏိုင္တာပါ။

BurmeseHearts Blog

ကံမေကာင္းတဲ့ကေလးကို ရရွိဖို႔အခ်ိန္က်လာတဲ့ မိဘေတြကေတာ့ သူတို႔ကံကိုက ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မယ့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ကံမေကာင္းဖို႔ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ကေလးကိုယ္ဝန္ရကတည္းက စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္က ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ႀကံဳလာရႏိုင္တယ္ ၊ ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ ဆံုး႐ံႈးတာမ်ိဳးေတြ ၊ လိမ္ခံရတာမ်ိဳးေတြ ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လို႔ စီးပြား႐ံႈးတာမ်ိဳးေတြ ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးတာမ်ိဳးေတြ ၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးတာမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လူရယ္လို႔ ေလာက္ေလာက္လားလား မျဖစ္ေသးတဲ့ကေလးက ဗိုက္ထဲကေန တမင္လုပ္ကိုင္ေနတာမဟုတ္ဘဲ မိဘေတြကံဆိုးမယ့္အခိ်န္မွာ လာျခင္းမေကာင္းတဲ့ကေလး ျဖစ္တည္ဖို႔ စီးပြား ၊ ဥစၥာ ၊ ရာထူး ဆံုး႐ံႈးျခင္းရယ္ပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ကေလးက စုတ္ျပတ္ႏံုခ်ာတဲ့မိသားစုမွာ ၊ ဆင္းရဲလြန္းတဲ့ မိသားစုမွာ ၊ ဗဟုသုတမျပည့္စံုဘဲ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းတတ္တဲ့ မိသားစုမွာလည္း လူျဖစ္လာႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါေတြဟာ ကေလးက တမင္ဒါေတြကို လုပ္ယူေနတာမဟုတ္ဘဲ ေရွးဘဝကံအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီလိုအက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိခံစားေနရတာပါ။

အက်ိဳးေပးတဲ့ကေလးကို ရရွိတဲ့မိသားစုက ကေလးကို ဖူးဖူးမႈတ္ထားမွာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးမေပးတဲ့ကေလးဟာ လူရယ္လို႔ မသိတတ္ေသးခင္မွာတင္ မိဘမိသားစုရဲ႕႕ အျပစ္တင္ျငဴစူမႈ ၊ ႐ိုက္ႏွက္ညႇဥ္းပန္းမႈ ၊ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈေတြအျပင္ သူ႔ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္တဲ့ စားခ်ိန္စား ၊ ကစားခ်ိန္ကစား ၊ ပညာသင္ခ်ိန္သင္ စတဲ့ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ေတြကိုေတာင္ မရရွိႏိုင္ဘဲ ပစ္ပယ္ထားတတ္တဲ့မိဘ ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္တဲ့မိဘ ၊ ခိုင္းစားတတ္တဲ့ မိဘေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္မတန္ခင္မွာ လမ္းေပၚေရာက္ ၊ ေလလြင့္ကေလးငယ္ေတြျဖစ္ ၊ ကေလးအလုပ္သမားေတြျဖစ္ ၊ သူဖုန္းစားေလးေတြျဖစ္ ၊ လမ္းေပၚအိပ္ လမ္းေပၚႀကီးၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာအႀကီးႀကီးနဲ႔ အရြယ္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ေလလြင့္ဆိုးသြမ္းလူငယ္ေလးေတြ ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။ ဒါေတြအကုန္လံုး ဆက္စပ္လိုက္ရင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တာလို႔ နားလည္လာၿပီး ေရွးဘဝကံေလးေၾကာင့္ ယခုဘဝမွာ ခံစား ၊ စံစားေနၾကရတာေပါ့။

ဒီအတိုင္းပဲ ေမြးကတည္းက ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ေရာဂါသည္ေလးေတြ ၊ ေျခလက္အဂၤါ မျပည့္စံုသူေတြ ၊ ဆံုး႐ံႈးရသူေတြနဲ႔ အေၾကာင္းမေကာင္းသူေတြဟာ မိဘကံ ၊ ကေလးကံနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ဆက္စပ္ၿပီး ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ အေၾကာင္းျဖစ္လာတာမို႔ မိဘက ကေလးကိုျဖစ္ျဖစ္ ၊ ကေလးက မိဘကိုျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္တင္ေနလို႔ အေျခအေနက ပိုေကာင္းလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကံဆိုတာ အလုပ္ေလ။ အရာရာတိုင္းကို ကံခ်ည္းပံုခ်လို႔မရဘဲ အလုပ္ကေလးနဲ႔ ျမႇင့္တင္ရင္ ကံေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ဘဝကံမေကာင္းလို႔ ဆင္းရဲၿပီး မျပည့္စံုတဲ့မိဘေတြဆီမွာ ဝင္စားလာေပမယ့္ ဇြဲ ၊ လံု႔လ ၊ ဝီရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားမႈေလး ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ ခ်မ္းသာႀကီးပြားလို႔ ကံေကာင္းလာတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ မဟုတ္လား။

လာျခင္းမေကာင္းတဲ့ ဒီလိုသားသမီးမ်ိဳးရရွိလာတဲ့ မိဘေတြဟာ ကေလးကခ်ည္း အက်ိဳးမေပးလို႔ ဒီလိုျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ကလည္း ကံဆိုးမယ့္အခ်ိန္ေရာက္လို႔ ဒီလိုျဖစ္လာတာလို႔ နားလည္ထားႏိုင္ရင္ ဘာမွ မသိေသး ၊ မေျပာႏိုင္ေသး ၊ မလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ပီဘိလူမမယ္ေလးကို အျပစ္တင္ျငဴစူတာေတြ နည္းသြားမယ္ ၊ ညႇဥ္းဆဲ႐ိုက္ႏွက္ႀကိမ္းေမာင္းတာေတြ နည္းသြားမယ္။ ဒါ့အျပင္ လာျခင္းမေကာင္းတဲ့ကေလးကို သနားညႇာတာမႈ ၊ နားလည္ေပးမႈေတြနဲ႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုက္ရင္ ႀကိဳးစားတတ္တဲ့ ကေလးဘဝဟာလည္း ေကာင္းစားသြားႏိုင္သလို ဒီကေလးကို နားလည္စြာျမႇင့္တင္ေပးခဲ့တဲ မိမိေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္လို႔ မိမိဘဝဟာလည္း ေကာင္းစားသြားႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးအက်ိဳးမေပးလို႔ဆိုၿပီး ကေလးကိုခ်ည္း အျပစ္တင္မေနဘဲ ဒါဟာ မိမိတို႔ ကံဆိုးခ်ိန္က်လာခဲ့လို႔ဆိုတာ နားလည္လက္ခံထားရပါမယ္။ က်ီးနင္းလို႔ ထန္းသီးေႂကြတာမဟုတ္ဘဲ ထန္းသီးေႂကြတဲ့အခိုက္မွာ က်ီးကနင္းမိလိုက္တာမ်ိဳးပါ။ မိမိတို႔ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မယ့္အခိုက္မို႔ လာျခင္းမေကာင္းတဲ့ကေလး ရရွိတာမ်ိဳးပါ။ ကေလးတိုင္းေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ပါေစေလ။
ရတု (Burmesehearts.com)

BurmeseHearts Courses

You might also like