ဆႏၵႏွင့္ဘဝ

0

ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ ေရာေထြးေနထိုင္ေနရေသာ လူ႔ေလာကႀကီးတြင္ တစ္ခါတစ္ေလ ဘ၀ေပးအေျခအေနအရ ဆႏၵကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကရသူေတြ ရွိသလို၊ တစ္ခါတစ္ေလ ဆႏၵေနာက္လိုက္ၿပီး ေရစုန္ေမွ်ာလိုက္ၾကသူေတြလည္းရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ ထပ္တူက်ေအာင္ ဆြဲညႇိရင္း ရြဲ႕လိုက္၊ တည့္လိုက္ ဘ၀ႀကီးထဲ အစုန္အဆန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကသူေတြလည္းရွိသည္။

ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ အၿမဲထပ္တူက်ဖို႔ဆိုတာေတာ့ ရွားသည္။ ဆႏၵကမ်ားၿပီး ဘ၀က ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္မလာေသးသူမ်ားက ေလာကႀကီးတြင္ အေရအတြက္ ပိုမ်ားသည္။ ဆႏၵကျပင္းျပၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့ဘ၀က ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်နည္းလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ေရာက္ေနလွ်င္ စိတ္ဓာတ္က်လာေတာ့သည္။

စိတ္ဓာတ္က်လာပါက ေန႔စဥ္က်င္လည္ေနရေသာ ေန႔တဓူ၀ကိစၥေတြ၀ယ္ မလႊဲမေရွာင္သာ၍သာ လုပ္ေနရသည္။ မိမိစိတ္၀ယ္ စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာ ရွားေနတတ္သည္။ စိတ္ဆတ္သည္။ အျပစ္ျမင္လြယ္သည္။ အျပစ္တင္လြယ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားအား အ႐ံႈးေပးလြယ္သည္။ စိတ္ဓာတ္က်လြန္းပါက အရာရာကို အႏႈတ္လကၡဏာ(မေကာင္းသည့္ဘက္က) ျမင္တတ္သည္။ အဆိုးပဲေတြးေနတတ္သည္။ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနတတ္သည္။

ေနာက္ပိုင္း စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဟူ၍ပင္ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္ႏွင့္ ကုရသည့္အေျခအထိျဖစ္လာရတတ္သည္။ အေၾကာင္းအရင္းစစ္လိုက္လွ်င္ ပိုမိုျမင့္မားလိုေသာဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းသည္ ဆႏၵႏွင့္ ဘ၀ထပ္တူမက်ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္မလာျခင္း၊ ႀကိဳးစားထားသေလာက္ အရာမထင္ျခင္း စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရင္းစံုလွသည္။ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါကို အလြယ္ကူဆံုး စိတ္ျဖင့္ပဲကု၍ရသည္။

တိုးတက္ေခတ္မီေနေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ခၽြတ္ခ်ံဳက်ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးလြန္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနသူမ်ား အမ်ားအျပား ေတြ႔ရသည္။

တိုးတက္ေခတ္မီေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုးတက္ေနေသာေခတ္ႏွင့္အမီ ရင္ေဘာင္တန္းေနထိုင္ရေသာေၾကာင့္ အလုပ္တြင္၊ ပညာေရးတြင္၊ လူေနမႈ၀န္းက်င္ေတြ ေနာက္ေကာက္မက်ရေအာင္ တိုးတက္ေနေသာ ေခတ္ႏွင့္အမွီလိုက္ေနရင္း စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကာ ဆီခမ္းသြားသည့္ မီးခြက္လို စိတ္အင္အားမ်ားခမ္းေျခာက္လာကာ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ ရလာတတ္သည္။

လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတြင္ ၀င္ဆံ့ေအာင္၊ အမ်ားတန္းတူ ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ မိမိအတြက္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္၊ သားသမီးအတြက္၊ မိသားစုအတြက္ ႀကိဳးစားရင္း ျမင့္သထက္ျမင့္မားလာေသာ လူေနမႈစရိတ္အဆင့္အတန္းအတြက္ ၀န္ပိလာကာ စိတ္ဖိစီးၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္လာတတ္သည္။

ခၽြတ္ၿခံဳက်ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရသူမ်ားကလည္း တစ္ေန႔တာစား၀တ္ေနေရး ႐ုန္းကန္ရင္းကပဲ စားမေလာက္မွန္းသိလာေလ ေလာကႀကီးမွာ အသက္ရွင္ေနရတာ အဓိပၸါယ္မရွိသလို ခံစားလာရကာ ဒီ့ထက္လဲမ႐ုန္းကန္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ စြဲလာရေတာ့သည္။

လူေနမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးလြန္းေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရသူမ်ားကလည္း လူရယ္ဟုသိတတ္သည့္ အရြယ္မွစ၍ မိမိ၏ထမင္းတစ္နပ္စာအတြက္ ရရာ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း ရသမွ်ႏွင့္ မ၀ေရစာ ၿခိဳးၿခံေနထိုင္စားေသာက္ရျခင္း၊ ယခုလက္ရွိအေနအထား၏ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္သြားႏိုင္မည့္ ေရရာသည့္အနာဂတ္လဲမရွိ၊ ဘ၀အသက္ရွင္ျခင္းသည္ တစ္ေန႔တာစားေသာက္ေနထိုင္ဖို႔ တပင္တပန္းလုပ္ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ေနေသာအခါ ထိုသို႔အသက္ရွင္ ေနထိုင္ရျခင္းကို စိတ္ဓာတ္က်လာတတ္သည္။

ထိုစိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ရျခင္းအား သံုးသပ္လိုက္ပါက မိမိရွိေနေသာအရပ္၊ ရေနေသာအေနအထား၊ ျဖစ္ေနေသာအဆင့္အတန္းႏွင့္ မေက်နပ္ႏိုင္ဘဲ ဒီ့ထက္ပိုမို ျမင့္မားလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵကစသည္။ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္လိုတာ လူ႔သဘာ၀ပါ။ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းခ်င္သည္။ ရသည္ထက္ရခ်င္သည္။ ေကာင္းလာလွ်င္၊ ရလာလွ်င္ အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ေပမယ့္ မေကာင္းလာလွ်င္၊ မရလာလွ်င္ စိတ္ဓာတ္က်လာေတာ့သည္။

ထိုျဖစ္ခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵကို ဆႏၵမွန္းသိၿပီး လက္ေတြ႔ဘ၀ကို ဒါဟာမိမိရရွိေနေသာဘ၀ဟု သတိထားၾကည့္တတ္သည့္ စိတ္လိုသည္။ ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း မိမိ၏လက္ရွိဘ၀၀ယ္ ေက်နပ္စြာ ေနတတ္ဖို႔လိုသည္။ ရေနတာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေနတတ္သည့္စိတ္လိုသည္။ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနေသာ ဘ၀အေျခအေန၀ယ္ ရရာျဖင့္ ေပ်ာ္ေအာင္ေနရင္း မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵလဲ တစ္ဖက္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါက ေနရတာ စိတ္ခ်မ္းသာသည္။ မိမိ၏ဆႏၵျဖစ္မလာလဲ လက္ရွိရေနတာႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ေက်နပ္တတ္ပါက ပိုမိုျမင့္မားလိုေသာဆႏၵေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ မစြဲကပ္ႏိုင္ပါ။

မိမိ၏ စိတ္ကပဲ မိမိ၏စိတ္ကို ျပန္လည္စစ္ထုတ္ကာ ဆႏၵသည္ ဆႏၵ၊ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနတာသည္ ဘ၀ဟု သပ္သပ္စီ သိေနဖို႔လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-တိုက္အိမ္ႏွင့္ေနခ်င္တာသည္ ဆႏၵျဖစ္ၿပီး တဲအိမ္သာသာေနေနရျခင္းသည္ ဘ၀ျဖစ္သည္။ ထိုတဲကို တိုက္ျပန္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရင္း တဲအိမ္၏အရိပ္ကိုလဲ တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔လိုသည္။ ထိုအရိပ္၀ယ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အိပ္စက္တတ္မွ တိုက္အိမ္ျဖင့္ေနခ်င္သည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမွ ကင္းေ၀းမည္။

တကယ္ဆို ကၽြန္မတို႔၏စိတ္သည္ ေတြးလွ်င္ေတြးသေလာက္ အနက္အဓိပၸါယ္ေပၚပါသည္။ စဥ္းစားလွ်င္ စဥ္းစားသေလာက္ အေျဖရပါသည္။ ႀကံစည္လွ်င္ ႀကံစည္သေလာက္ စိတ္ကူးေပၚပါသည္။ ဥာဏ္ရွိလွ်င္ ရွိသေလာက္ အသံုးတည့္လွတာမို႔ ဥာဏ္ရွိသလို အသံုးခ်ရင္း စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကင္းပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

အမႈန္ (Burmesehearts.com)

You might also like