ဆီးစစ္ကိရိယာမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ ဘယ္လိုသိရွိႏိုင္မလဲ?

0

ဆီးစစ္သည့္ ရလဒ္အား အလြယ္တကူ နားလည္သိရွိေအာင္ ေျပာရမူ ဆီးစစ္ကိရိယာအသံုးျပဳနည္းအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆီးစစ္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆီးစစ္ကိရိယာ၌ လိုင္းတစ္လိုင္းတည္းေပၚပါက မိမိတစ္ကိုယ္တည္း (ကိုယ္ဝန္မရွိ)ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး လိုင္းႏွစ္လိုင္းေပၚပါက မိမိကိုယ္တြင္ မိမိတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ ရင္ေသြးေလးလြယ္ထားရသည္ (ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီ)ဟု အလြယ္တကူ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတည္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( CONCEPTION)

You might also like