စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးသည့္ ျမန္မာမိဘမ်ားအတြက္

0

ရတု

စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးၿပီးရင္ ကေလးေမြးစာရင္းကို  အခ်က္အလက္ေတြျဖည့္ထားတဲ့ ေဖာင္နဲ႔တကြ ကေလးေမြးၿပီး (၁၄)ရက္အတြင္း ကေလးေမြးစာရင္းအတြက္ သြားေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးေမြးၿပီး (၁၄)ရက္ကေန (၄၂)ရက္အတြင္း လာေလွ်ာက္သူေတြကိုေတာ့ ေနာက္က်မွ ေလွ်ာက္ထားတယ္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

(၄၂)ရက္ေက်ာ္မွ ကေလးေမြးစာရင္း ေလွ်ာက္ထားရင္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေလွ်ာက္ထားရသလဲဆိုတဲ႔ ရွင္းလင္းခ်က္စာနဲ႔ ဒဏ္ေငြ အမ်ားဆံုး စကၤာပူေဒၚလာ(၁၀၀)ပါ တြဲတင္ရပါတယ္။

ပံုမွန္ေလွ်ာက္ထားရင္ ေမြးစာရင္းတစ္ခုအတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၈ ေဒၚလာေပးရပါတယ္။ ယူေဆာင္သြားရမွာေတြက မိဘႏွစ္ဦးရဲ႕ I.C ၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ (စကၤာပူ၌ လက္ထပ္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ မိမိလက္ထပ္စာခ်ဳပ္ဟာ ႏုိႀတြီလုပ္ၿပီး၊ MOFA ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ရမည္) ၊ မိဘႏွစ္ဦးလံုး၏ ႏိုင္ငံကူးကဒ္ ၊ Entry Permit (PR ေတြ အတြက္) ၊ မိဘကိုယ္စားလာသူက ကေလးမိဘေတြရဲ႕႕႕ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ၊ ကေလးနာမည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို ေနာက္မွ နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္မယ္ဆိုလို႔ မရပါဘူး)ေတြကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ထားၿပီးသား ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ တပါတည္း ယူသြားရပါတယ္။ မူရင္းေတြယူသြားရတာပါ။ ေကာ္ပီက သူတို႔ဘာသာသူတို႔ လုပ္ပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ေမြးစာရင္း တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ဖတ္ခ်င္ပါက http://sg.theasianparent.com/registering_your_childs_birth_ica/ မွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ စကၤာပူႏိုင္ငံသားေရာ ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေရာ ကေလးေမြးၿပီးသူတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရတာပါ။

စကၤာပူလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး(ICA)မွာ ေလွ်ာက္ရင္ေလွ်ာက္ ၊ မေလွ်ာက္ရင္ ေဆး႐ံုက ကန္႔သတ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။ ေဆး႐ံုမွာေတာ့ ကေလးေမြးဖြားၿပီး (၁၄)ရက္အတြင္း လာေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။

ကၽြန္မကေတာ့ ကိုယ္ခြဲလည္းမရွိ ၊ ကေလးတစ္ဘက္နဲ႔ ေနာက္တစ္ေခါက္လည္း ဒီကိစၥအတြက္ မသြားခ်င္တာမို႔ ေဆး႐ံုကမဆင္းခင္ တခါတည္း ကေလးေမြးစာရင္းပါ ထုတ္ယူခဲ့တယ္။

ေကေကမွာ ေမြးတဲ့သူေတြက ေမြးစာရင္းထုတ္မယ္ဆို ေမြးဖို႔ အခန္းစာရင္းေပးတဲ့ ေနရာနားမွာပဲ ထုတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ မသိရင္ Customer Service ေမးလိုက္ပါ ။ ေဆး႐ံုကေပးလာတဲ့ ကိုယ္ျဖည့္ရမယ့္ေဖာင္မွာ ျဖည့္တာမွားသြားရင္ ေမြးစာရင္းထုတ္ေပးဖို႔ ေစာင့္ရမယ့္တံုတင္ နံပါတ္စဥ္ ထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီေဖာင္ေတြ အပိုေတာင္းလို႔ရပါတယ္။ ကိုယ္တကယ္တင္တဲ့အခါ အမွားအယြင္းလံုးဝမရွိရပါ။ အတန္တန္ျပန္စစ္ပါ။ မွားျဖည့္တာရွိခဲ့ရင္ ကေလးေမြးစာရင္းထဲတပါတည္း ပါသြားမွာမို႔ ေနာင္မွ လိုက္ျပင္မယ္ကို ပို႐ႈပ္ေထြးလာလို႔ပါ။

ကိုယ္ျဖည့္ၿပီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖည့္ထားတဲ့ ေဖာင္ကို ကိုယ္ေဖာင္ထပ္ေတာင္းတဲ့ Customer Service မွာ တင္လိုက္႐ံုပဲ ။ သူတို႔က အခ်က္အလက္ေတြ မွန္မမွန္စစ္ၿပီး ေမြးစာရင္းအၿပီးသတ္ထုတ္ေပးတဲ့ အခန္းကို ညႊန္ျပလိမ့္မယ္။

အဲဒီမွန္ခန္းထဲမွာ မိမိရဲ႕ နံပါတ္စဥ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ေကာင္တာနံပါတ္ကို သြား႐ံုပါပဲ ။ သူက အခ်က္အလက္မွန္ ၊ မမွန္ ျပန္စစ္ၿပီး ကိုယ္ျဖည့္စြက္တဲ့ အခ်က္အလက္ မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ အေရးအႀကီးဆံုးပါ။

လက္မွတ္မထိုးခင္ စစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

မိခင္၏ နာမည္စာလံုးေပါင္း ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားလက္မွတ္ (I.C) ေပၚက စာလံုးေတြ ၊ ေမြးသကၠရာဇ္

ဖခင္၏ နာမည္စာလံုးေပါင္း ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားလက္မွတ္ (I.C) ေပၚက စာလံုးေတြ ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ 

လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည့္ရက္စြဲႏွင့္ Marriage Certificate Number

ကေလး၏ နာမည္စာလံုးေပါင္း နဲ႔ ေမြးသကၠရာဇ္

မိဘ၏အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ဘြဲ႔

အေပၚက အခ်က္အလက္ေတြဟာ မွန္ကန္ဖို႔ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ေမြးစာရင္းတစ္ခုလုပ္ၿပီး မွားသြားတဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားမွာ ျပန္ျပင္ဆင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က အေသအခ်ာ အတန္တန္ စစ္ ၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လဲ ေနာက္ဆံုးျပန္စစ္ခိုင္းၿပီးမွ ခံဝန္လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတာ ။ ကိုယ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ မူရင္းေဖာင္ကိုလည္း သူတို႔က မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ သိမ္းယူထားပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္စြဲ

ဒါကေတာ့ အထူးအေရးမႀကီးေပမယ့္ မွန္ကန္ေအာင္ စစ္ေဆးသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ပါ။ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ရက္စြဲအတိုင္း ေမြးစာရင္း တထိုင္တည္း ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ထိုးၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔က ေမြးစာရင္းကို ကိုယ့္ေရွ႕မွာတင္ ထုတ္ေပးၿပီး ပလပ္စတစ္ပါ တခါတည္း ေလာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

အဲဒါ အျဖဴေရာင္စာရြက္ေလးပါ။ A4 အရြယ္အစားမေရာက္တေရာက္ ပလပ္စတစ္ေလာင္းထားတဲ့ စာရြက္ေလးဟာ သင့္ရင္ေသြးဘဝတေလ်ာက္လံုး ေမြးစာရင္းအျဖစ္ မရွိ မျဖစ္ သံုးသြားရမွာမို႔ အေရးအႀကီးတဲ့အရာပါ။

ေနာက္တဆင့္လုပ္ရမွာကေတာ့ ကေလးကို ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ ေလွ်ာက္ထားေပးဖို႔ျဖစ္၍ မရေသးခင္စပ္ၾကားကာလတြင္ သံ႐ံုးေထာက္ခံစာျဖင့္ ကေလးအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း တိုးႏိုင္သည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ မိဘမွီခို ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားက ကေလးအတြက္ ႏိုင္ငံကူးစာအုပ္ရရွိသည္ႏွင့္ မိခင္ ၊ ဖခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ကေလး၏ ႏိုင္ငံကူးစာအုပ္မ်ား ၊ ကေလးေမြးစာရင္း ၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ ၊ မိဘႏွစ္ဦး၏ I.C ၊ မွီခိုေလွ်ာက္ထားေပးသူ (မိခင္ သို႔မဟုတ္ ဖခင္)၏လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာ တို႔ျဖင့္အတူ စကၤာပူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၌ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like