စကၤာပူပညာေရးစနစ္

စကၤာပူႏိုင္ငံမွာေလ သူတို႔ႏိုင္ငံသားေကာ ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေကာ ၊ မိဘေကာ ၊ ဆရာေကာက ကေလးကိုပထမဦးစားေပးရပါတယ္။ ဆရာ ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ေတြ ၊ မိဘေတြ ကိုယ္တိုင္က ကေလးဟာ ဦးစားေပးရမယ့္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ လက္ခံျဖည့္ဆည္းေပးသြားရတာပါ။ ကေလးဟာ ေလးစားမႈဆိုတာကို လိုက္နာျပသရေပမယ့္ မိဘ ၊ ဆရာေတြက ကေလးကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္လို႔ရတဲ့ Full Authority ေတြ ဒီမွာမရွိၾကပါဘူး။ ဒါကို မိဘနဲ႔ဆရာေတြက အျပန္အလွန္ထိန္းသိမ္းၾကတယ္။

သားသမီးကို မတရား႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမတတ္တဲ့မိဘဟာ ကေလးျပန္ေဖာ္လိုက္တာနဲ႔ ကေလးဘက္ကရပ္တည္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြေၾကာင့္ အဲဒီမိဘဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၊ ေငြဒဏ္ ၊ ႀကိမ္ဒဏ္ေတြ ထိုက္သင့္သလို ခံစားၾကရတဲ့ဥပေဒ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာရွိလို႔ မိဘေတြဟာ ကိုယ့္သားသမီးကို စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ က်ိဳးက်ိဳးကန္းကန္းလို႔ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမခြင့္မရွိပါဘူး။

ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေတြအေပၚ မဟုတ္တာလုပ္ထားတဲ့ဆရာ ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ဘယ္သူကိုမဆို မိဘက အစေဖာ္ႏိုင္တာနဲ႔ အဲဒီသူေတြဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၊ ေငြဒဏ္ ၊ ႀကိမ္ဒဏ္ေတြ ထိုက္သင့္သလိုခံစားရတဲ့အျပင္ နာမည္လည္းပ်က္ၾကတာပါ။ဒီကဆရာ ၊ ဆရာမေတြဟာ ဆရာဂုဏ္ကို အကာအကြယ္ယူလို႔ ေစတနာနဲ႔ စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ ဆံုးမမိတာဆိုၿပီး ေက်ာင္းအစည္း႐ံုးနဲ႔ တရား႐ံုးေတာ္မွာေခ်ပလို႔ မရၾကပါဘူး။

ဘယ္အေျခအေနမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ေျပာဆိုဆံုးမခြင့္ရွိတယ္ ၊ ဘယ္အေျခအေနဆို ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ၿပီး ဘယ္သူ႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပရမယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ တိတိက်က် သူတို႔မွာရွိပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ဒီက ဆရာ ၊ ဆရာမေတြဟာ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စကၤာပူပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က ခ်ထားေပးတဲ့ စနစ္အတိုင္းတလြဲမေသြ လိုက္နာၾကရပါတယ္။

ဒီစကၤာပူႏိုင္ငံက ပညာေရးစနစ္ဟာ ကေလးကို အဓိကဦးစားေပးၿပီး ပညာေရး ၊ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ထူးခၽြန္တဲ့အနာဂါတ္လူငယ္ေတြ ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္ ဦးစားေပးသင္တာပါ။ ဒီလိုဦးစားေပးသင္ေပးတဲ့အထဲမွာ လိုက္နာသင့္တဲ့ စနစ္ဆိုတာနဲ႔ အသားက်ဖို႔ ကေလးကို အိမ္မွာေကာ ေက်ာင္းမွာပါ ေလ့က်င့္သင္ေပးတာပါ။

သူတို႔ဟာ ဘယ္လိုကားေကာင္း ၊ ပစၥည္းေကာင္းေတြနဲ႔ ကေလးေက်ာင္းကိုလာတယ္ဆိုတာ အေလးထားမၾကည့္ၾကပါဘူး။ ကေလးဟာ ေက်ာင္းနဲ႔အိမ္ကေန ေကာင္းမြန္တဲ့စနစ္ဆိုတာကို အသားက်ျခင္းရွိ ၊ မရွိဆိုတာကို ဦးစားေပးပါတယ္။ ကေလးဘာအသံုးအေဆာင္နဲ႔ ဘယ္လိုအစားအေသာက္ေတြစားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဦးစားမေပးဘဲ ကေလးဟာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ၾကံ့ခိုင္မႈ ရွိ ၊ မရွိ ဆိုတာကို ဦးစားေပးၾကပါတယ္။

ကေလးမိဘေတြအခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္ေတြ ၊ ေငြေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႂကြားဝါၾကတာမ်ိဳးရွားၿပီး ကိုယ့္ကေလး ေက်ာင္းမွာ စာလိုက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာကို ပိုဦးစားေပးၾကတယ္။ ဒီစကၤာပူမွာ ေက်ာင္းက စနစ္ေကာင္းကို ေလ့က်င့္ေပးလိုက္တာမို႔ အိမ္ကမိဘေတြဟာ ဒီစနစ္ ကေလးမွာၿမဲေနဖို႔ လိုက္ပံ့ပိုးေပးလိုက္႐ံုနဲ႔ ကေလးဟာ ႏိုင္ငံႀကီးသားေတြရဲ႕ ျပဳမူေနထိုင္ရမယ့္ စနစ္ေအာက္မွာ အသားက်သြားပါတယ္။

ဒီက ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္း ငါက ဘယ္မွာဆံပင္ညႇပ္တယ္ ၊ ဘယ္လိုေနာက္ဆံုးေပၚပစၥည္းေတြသံုးလို႔ ကာတြန္းနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ဆိုတာေတြၾကည့္ၿပီး ဘယ္လိုBrand ေတြမွ သံုးစြဲတယ္ဆိုတာ တခုတ္တရမၿပိဳင္ဆိုင္ၾကပါဘူး။ ေက်ာင္းနားခ်ိန္ေတြဆို ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ ဘာေတြလုပ္ၿပီး အပန္းေျဖတယ္ဆိုတာ အျပန္အလွန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကဖို႔ စိတ္မဝင္စားၾကတာဟာ ဒီကမိဘေတြ ၊ ဆရာေတြက မဟုတ္တဲ့ အခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြမွာ အားမေပးၾကလို႔ပါ။ သူတို႔လည္း ျပည္ပခရီးေတြထြက္ေကာင္းထြက္ေပမယ့္ ဒါဟာ မိသားစုအပန္းေျဖၾကဖို႔သာျဖစ္ၿပီး ႂကြားဝါဖို႔သြားလာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။

မဟုတ္တာမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ဖို႔စိတ္မဝင္စားၾကဘဲ တကယ္ၿပိဳင္ဆိုင္ရမယ့္ ေက်ာင္းစာ ၊ အားကစား ၊ အႏုပညာနဲ႔ ဖန္တီးမႈေတြကို မိဘဆရာေတြက ေဇာင္းေပး ၊ အေလးထားျပေတာ့ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ ဒီဘက္မွာ အၿပိဳင္ႀကိဳးစားၾကတယ္။ တိုးတက္နဲ႔ႏိုင္ငံေတြမွာ ေက်ာင္းတက္တဲ့ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ မိဘေတြ ၊ ဆရာေတြက ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေတြျဖစ္လာဖို႔ တအားအေလးထားလြန္းေတာ့ အေတာ္စိတ္ဖိစီးၾကရတယ္။

ဒါကိုမိဘက လိုသလိုပဲ့ျပင္သြားလို႔ရပါတယ္။ မိဘကိုယ္တိုင္က သားသမီးမလိုက္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းစာကို အမွတ္ေတြတက္ေအာင္ အတင္းဖိအားမေပးဘဲ သူဘယ္ေနရာမွာ ထူးခၽြန္ေနသလဲ မ်က္ျခည္မျပတ္ အကဲခတ္ပံ့ပိုးတတ္မယ္ဆို ကိုယ့္သားသမီးဟာ စာဘက္အထူးခၽြန္ႀကီးမဟုတ္ေတာင္ သူ႔ပညာနဲ႔သူ သူ႔ေျခေထာက္ေပၚသူရပ္တည္သြားႏိုင္ေအာင္အထိ ပံ့ပိုးေပးသြားႏိုင္ပါတယ္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.