ခဲထားတဲ့ႏို႔ရည္ကို ျပန္ေႏြးတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

ခဲထားတဲ့ႏို႔ရည္ကို ျပန္ေႏြးတယ္ဆိုေပမယ့္ မီးနဲ႔တိုက္႐ိုက္ထိၿပီး ေႏြးရတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ခဲေနသည့္မိခင္ႏို႔ကို ဖန္ခြက္သန္႔သန္႔ထဲ ေျပာင္းထည့္ၿပီး ေရေႏြးပူထည့္ထားတဲ့ ဇလံုထဲ ထည့္ထားလိုက္႐ံုပါ။ တခဏအတြင္း ႏို႔ဟာ အခဲေပ်ာ္ၿပီး ေႏြးလာမွာျဖစ္ေပမယ့္ ထိုခဏတာကို ေစာင့္မၾကည့္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဖန္ခြက္ကို ယင္ ၊ ပုရြတ္ဆိတ္ ၊ ပိုးဟတ္စတဲ့အေကာင္ေတြ မတက္ႏိုင္ေအာင္ ၊ မနားႏိုင္ေအာင္ အဖံုးသန္႔သန္႔ ဖံုးေပးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးက ခ်က္ခ်င္းေႏြး ၊ ေစာင့္ၾကည့္ ၊ ၾကက္သီးထ႐ံုေႏြးလာတဲ့ မိခင္ႏို႔ကို ခ်က္ခ်င္းကေလးကို တိုက္ေကၽြးပါ။
You might also like
Leave a comment