ကေလးႏို႔တိုက္ခ်ိန္မွာ ဘာေတြေရွာင္ရမလဲ?

0

ကေလးႏို႔တိုက္ခ်ိန္မွာ ဘာေတြေရွာင္ရမလဲလို႔ ကေလးအထူးကုသမားေတာ္ႀကီး ဦးတင္ဦးအား ေမးလာေသာအခါ ဆရာႀကီးက စားလို႔ရတာမွန္သမွ် အကုန္စားပါဟု ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ ႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ ဘာအစားကိုမွ ေရွာင္စရာမလိုဘူးလို႔လည္း ဆရာႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment