ကေလးအေမျဖစ္သူ သရက္သီးစားလို႔ ၊ မုန္႔ဟင္းခါးစားလို႔ ႏို႔စို႔ကေလး ဝမ္းသြားတတ္ပါသလား?

0

ကေလးအေမျဖစ္သူ သရက္သီးစားလို႔ ၊ မုန္႔ဟင္းခါးစားလို႔ ႏို႔စို႔ကေလး ဝမ္းသြားသည္ဆိုျခင္းမွာ မမွန္ပါ။ ဒီအစာေတြေၾကာင့္ဝမ္းသြားရင္ အစားေတြကို တိုက္႐ိုက္စားသံုးခဲ့တဲ့ မိခင္က ဝမ္းသြားရမွာပါ။ မိခင္က ဝမ္းမသြားပဲ ကေလးဝမ္းသြားတယ္ဆိုရင္ ကေလးဟာ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ၊ ပါးစပ္ထဲ ဝမ္းသြားေစတဲ့ ေရာဂါပိုးကပ္ၿငိေနတဲ့ အရာတစ္ခုခု ထည့္မိလို႔ ဝမ္းသြားတာပါ။ ေနာက္ဆံုး ဒီအစာေတြစားၿပီး အေမ ဝမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အေမ့ႏို႔စို႔တဲ့ ကေလးဟာ ဒီအစာေတြေၾကာင့္ ဝမ္းသြားတာမဟုတ္ဘဲ ေရအိမ္ထဲကထြက္လာတဲ့အေမက လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႔ စင္စင္ မေဆးခဲ့လို႔ ကေလးကိုႏို႔တိုက္တဲ့အခါ ဒီလက္မွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြက ကေလးပါးစပ္ထဲ ေရာက္သြားရာကတဆင့္ ကေလးဝမ္းသြားတာပဲ ျဖစ္မွာပါ။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like