ကေလးအေမျဖစ္သူ သရက္သီးစားလို႔ ၊ မုန္႔ဟင္းခါးစားလို႔ ႏို႔စို႔ကေလး ဝမ္းသြားတတ္ပါသလား?

0

ကေလးအေမျဖစ္သူ သရက္သီးစားလို႔ ၊ မုန္႔ဟင္းခါးစားလို႔ ႏို႔စို႔ကေလး ဝမ္းသြားသည္ဆိုျခင္းမွာ မမွန္ပါ။ ဒီအစာေတြေၾကာင့္ဝမ္းသြားရင္ အစားေတြကို တိုက္႐ိုက္စားသံုးခဲ့တဲ့ မိခင္က ဝမ္းသြားရမွာပါ။ မိခင္က ဝမ္းမသြားပဲ ကေလးဝမ္းသြားတယ္ဆိုရင္ ကေလးဟာ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ၊ ပါးစပ္ထဲ ဝမ္းသြားေစတဲ့ ေရာဂါပိုးကပ္ၿငိေနတဲ့ အရာတစ္ခုခု ထည့္မိလို႔ ဝမ္းသြားတာပါ။ ေနာက္ဆံုး ဒီအစာေတြစားၿပီး အေမ ဝမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အေမ့ႏို႔စို႔တဲ့ ကေလးဟာ ဒီအစာေတြေၾကာင့္ ဝမ္းသြားတာမဟုတ္ဘဲ ေရအိမ္ထဲကထြက္လာတဲ့အေမက လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႔ စင္စင္ မေဆးခဲ့လို႔ ကေလးကိုႏို႔တိုက္တဲ့အခါ ဒီလက္မွာ ကပ္ၿငိေနတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြက ကေလးပါးစပ္ထဲ ေရာက္သြားရာကတဆင့္ ကေလးဝမ္းသြားတာပဲ ျဖစ္မွာပါ။

You might also like
Leave a comment