ကေလးသူငယ္ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ သင္ယူမႈပိုင္းဆိုင္ရာ

0

ဒီအရြယ္မွာ ခံစားမႈေတြ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရင္လည္း တသက္တာ ျပန္ျပဳ ျပင္သြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။
ဒီအရြယ္မွာ ခံစားမႈေတြ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရင္လည္း တသက္တာ ျပန္ျပဳ ျပင္သြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ကေလးငယ္ေတြ ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက စတင္သင္ယူသလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ သုေတသနပညာရွင္မ်ား အေျပာအရ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ သင္ယူမႈဟာ မိခင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အခ်ိန္ကတည္းကလို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ခံစားရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၊ ဝမ္းနည္းမႈ ၊ စိတ္ေသာကစတဲ့ မိခင္ရဲ႕ခံစားမႈအခ်က္အလက္ေတြကို ေဟာ္မုန္းအျဖစ္ အခ်င္းကေနၿပီး ကေလးဆီ ပို႔လႊတ္ပါသတဲ့။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္မက္ဆိုးမက္တဲ့ မိခင္ႏိုးထလာတဲ့အခါ ဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ႕ ႏွလံုးခုန္သံ ျမန္ေနသလိုမ်ိဳး ၊ လန္႔သြားတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဟာ ကေလးႏွလံုးခုန္သံ ျမန္ေနတာကို သိရွိႏိုင္သလိုမ်ိဳးေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။
BurmeseHearts Blog

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခံစားမႈမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေမြးဖြားလာခဲ့တဲ့ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားဟာ တုန္႔ျပန္မႈေတြ ကြဲျပားသြားတတ္ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ေတြဟာ ေျခာက္လအရြယ္ကစလို႔ ခဏ ခဏ လန္႔ေနတတ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြကေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္တတ္ၾကပါဘူး။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိရင္ ႏႈိးဆြေပးတဲ့ခံစားခ်က္ မရွိတဲ့အတြက္ ဦးေႏွာက္က ဆန္းစစ္ေဝဖန္ၿပီး အကဲျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဧရိယာအခ်ိဳ႕ဟာ မဖြံ႔ၿဖိဳးေတာ့ပါဘူးလို႔ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ  စိတ္ပညာရွင္ Steve Biddulph က ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ေတြဟာ အေတြ႔အႀကံဳ ခံစားမႈအသစ္ေတြကို ခံစားရဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီခံစားမႈေတြကို ခံစားရမယ့္အခ်ိန္မွာ ခံစားရပါမွ ၎ဖြံ႔ၿဖိဳးရမယ့္ ဦးေႏွာက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအပိုင္းေတြမွာ ဖြ႔ံၿဖိဳးခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားရမယ့္ ခံစားမႈေတြကုိ သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ အံဝင္ခြင္က် ခံစားရျခင္းမရွိဘူးဆိုပါလွ်င္ အဲဒီဘက္မွာ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအရြယ္မွာ ခံစားမႈေတြ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရင္လည္း တသက္တာ ျပန္ျပဳ ျပင္သြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ရတု (Burmesehearts.com)

BurmeseHearts Courses

You might also like