ကေလးမီးဖြားၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္ မီးေနသည္ဟာ ဘာေၾကာင့္ ခါးနာ ၊ ဗိုက္နာ ခံစားေနရသလဲ?

0

ကေလးမီးဖြားၿပီးစ မိခင္ရဲ႕သားအိမ္ဟာ နဂိုၾကက္ဥအရြယ္အစားေလာက္ ျပန္ျဖစ္ဖို႔ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အတြက္ သူမဟာ ကေလးေမြးၿပီးေပမယ့္လည္း ကေလးမီးဖြားတုန္းက ဗိုက္နာတဲ့ခံစားမႈလိုမ်ိဳး ခံစားေနရပါတယ္။ သူမဟာ ဗိုက္ခြဲေမြးခဲ့သူျဖစ္ရင္ ၊ မိန္မကိုယ္ညႇပ္ေမြးခဲ့သူျဖစ္ရင္ ဒီဒဏ္ရာေတြက နာက်င္မႈကိုလည္း ခံစားေနရပါမယ္။ နာက်င္မႈေတြေၾကာင့္ အထိုင္ခက္ ၊ အထခက္ ၊ ကိုယ္အလွည့္အေျပာင္းလည္း ခက္ေနႏိုင္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like