ကေလးမီးဖြားၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္ မီးေနသည္ဟာ ဘာေၾကာင့္ ခါးနာ ၊ ဗိုက္နာ ခံစားေနရသလဲ?

0

ကေလးမီးဖြားၿပီးစ မိခင္ရဲ႕သားအိမ္ဟာ နဂိုၾကက္ဥအရြယ္အစားေလာက္ ျပန္ျဖစ္ဖို႔ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အတြက္ သူမဟာ ကေလးေမြးၿပီးေပမယ့္လည္း ကေလးမီးဖြားတုန္းက ဗိုက္နာတဲ့ခံစားမႈလိုမ်ိဳး ခံစားေနရပါတယ္။ သူမဟာ ဗိုက္ခြဲေမြးခဲ့သူျဖစ္ရင္ ၊ မိန္မကိုယ္ညႇပ္ေမြးခဲ့သူျဖစ္ရင္ ဒီဒဏ္ရာေတြက နာက်င္မႈကိုလည္း ခံစားေနရပါမယ္။ နာက်င္မႈေတြေၾကာင့္ အထိုင္ခက္ ၊ အထခက္ ၊ ကိုယ္အလွည့္အေျပာင္းလည္း ခက္ေနႏိုင္ပါတယ္။
You might also like
Leave a comment