ကေလးမလႈပ္တာလား ၊ ကေလးလႈပ္တာကို သတိမထားမိတာလား?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၄)ပတ္မွ (၂၇)ပတ္အတြင္း ကေလးကာ ပိုသန္သန္မာမာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး လႈပ္ရွားလာႏိုင္ၿပီး ခဏ ၊ ခဏဆိုသလို လႈပ္တတ္ပါတယ္။

ကိုယ္အိပ္ေနခ်ိန္ အထူးသျဖင့္ ညပိုင္းေတြမွာ ဗိုက္ထဲက ကေလးလည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္အိပ္ေပမယ့္ သူႏိုးၿပီး လႈပ္ရွားလို႔ ကိုယ္လန္႔ႏိုးရတာေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မနက္ပိုင္း ၊ ေန႔လည္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ဗိုက္ထဲက ကေလးလည္းႏိုး ၊ ကိုယ္လည္းႏိုးျဖစ္ၿပီး သူလည္းလႈပ္လႈပ္ရွားရွား ၊ ကိုယ္လည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေပါ့။ ဒီေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ မိခင္ေတြကေတာ့ အလုပ္ေဇာေၾကာင့္ ၊ အလုပ္မအားလပ္တာေၾကာင့္ ဗိုက္ထဲက ကေလးကို အာ႐ံုမထားမိဘဲ သူ႔လႈပ္ရွားမႈ သတိမထားမိတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကေလးဟာ ဒီကာလအတြင္းမွာ သန္သန္မာမာလႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗိုက္ထဲမွာ(ေရႁမႊာအတြင္းမွာ) သူ႔ဘာသာသူ လႈပ္ရွားေနထိုင္တတ္ပါတယ္။ ဒါကို ကေလးမလႈပ္ဘူးလို႔ သံသယရွိရင္ျဖင့္ ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment