ကေလးကိုလံုေလာက္စြာ ႏို႔မတိုက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ?

0

ကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳမတိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ မိခင္မ်ားမွာမူ သားျမတ္ကင္ဆာ ႏွင့္ သားအိမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကင္ဆာမ်ားအျပင္ အ႐ိုးပြေရာဂါ ခံစားႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္မ်ား ႀကီးစြာရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္ခံထားေသာ ကေလးတစ္ဦးအား လံုေလာက္စြာ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးရမည့္ကာလမွာ ေမြးကင္းစမွ ေျခာက္လအထိ (အျခားျဖည့္စြက္အစာႏွင့္ ေရမလိုဘဲ မိခင္ႏို႔သီးသန္႔) တိုက္ေကၽြးရန္ျဖစ္သည္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like