ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၆)ပတ္မွ (၃၉)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၆)ပတ္မွ (၃၉)ပတ္အတြင္းေရာက္ရင္ျဖင့္ သေႏၶသားဟာ ေအာက္ေလွ်ာလာတဲ့ အေနအထားနဲ႔ တင္ပဆံု႐ိုးဆီသို႔ ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ဗိုက္ကားထြက္ေနတာကိုလည္း ပိုထင္ထင္ရွားရွား ရွိလာပါတယ္။ ထိုကာလအတြင္းမွာ တခ်ဳိ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြကေတာ့ ခ်က္ႀကီး စူထြက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အၿမဲဒီလိုျဖစ္သြားမွာမဟုတ္ဘဲ တခဏတာျဖစ္ျခင္းပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like