ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း မိခင္ေလာင္းဟာ ဘာေၾကာင့္ဝမ္းခ်ဳပ္သလဲ?

0

progestational hormone နဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့  အျခားေဟာ္မုန္းေတြဟာ အူေတြကို ပံုမွန္အတိုင္းအလုပ္လုပ္ဖို႔ အတားအဆီးျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ယခုကာလသို႔ေရာက္လာလွ်င္ မိခင္ေလာင္းေတြဟာ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္ပါတယ္။

သားအိမ္က အူေတြကို ဖိထားသလိုျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း အူေတြဟာ က်ဥ္းလာၿပီး အူသိမ္အူမေတြက လႈပ္ရွားရာမွာ ပိုၿပီးခက္ခဲေစပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like