ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၀)မွ (၂၃)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၀)မွ (၂၃)ပတ္အတြင္း ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဗိုက္ထဲက သေႏၶသားဟာ ႀကီးထြားသထက္ ႀကီးထြားလာၿပီး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသထက္မ်ားလာပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၀)မွ (၂၃)ပတ္အတြင္း ေရာက္လာရင္ျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ မိခင္ေလာင္းမ်ားဟာ အဝါေရာင္ခပ္ေျပးေျပး ႏို႔ရည္ေတြ ထြက္လာတာမ်ိဳးကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment