ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္ ကာလအတြင္းတြင္ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ေတြ ျပန္ဝင္လာၿပီး Morning Sick လို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းေတြဟာလည္း ပါးလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္ကာလကေနစၿပီးေတာ့ ပူစျပဳလာတဲ့ဗိုက္ကေလးကို စတင္ ျမင္ေတြ႔ရၿပီေပါ့။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like