ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္ ကာလအတြင္းတြင္ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ေတြ ျပန္ဝင္လာၿပီး Morning Sick လို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းေတြဟာလည္း ပါးလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္ကာလကေနစၿပီးေတာ့ ပူစျပဳလာတဲ့ဗိုက္ကေလးကို စတင္ ျမင္ေတြ႔ရၿပီေပါ့။

You might also like
Leave a comment