ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ဘာေဝဒနာေတြ ခံစားရတတ္သလဲ?

0

ဗိုက္ထဲက ကေလးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ သားအိမ္အရြယ္အစားကလည္း ႀကီးလာတဲ့အတြက္ ေျခေထာက္အေပၚပိုင္း အဆစ္အျမစ္ေတြ နာက်င္တတ္တာမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ႂကြက္တက္တာမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment