ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေအာ့အန္ျခင္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိတတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မိခင္ေလာင္း အမ်ားစုအတြက္ကေတာ့ ရက္သတၱပတ္ (၁၅)ပတ္ေရာက္ရင္ျဖင့္ ၿပီးေပ်ာက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္းကို ခံစားရတဲ့အခါမွာ စားခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ၿပီး မအီမသာျဖစ္လို႔ ပ်ိဳ႕အန္ေနတာမ်ိဳးပါ။ ဒီကာလဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြအတြက္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြေပါ့။

You might also like
Leave a comment