ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေအာ့အန္ျခင္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိတတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မိခင္ေလာင္း အမ်ားစုအတြက္ကေတာ့ ရက္သတၱပတ္ (၁၅)ပတ္ေရာက္ရင္ျဖင့္ ၿပီးေပ်ာက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္းကို ခံစားရတဲ့အခါမွာ စားခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ၿပီး မအီမသာျဖစ္လို႔ ပ်ိဳ႕အန္ေနတာမ်ိဳးပါ။ ဒီကာလဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြအတြက္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြေပါ့။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like