ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ဆံပင္ကၽြတ္သက္သာေအာင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တုန္း ဆံပင္ကၽြတ္သက္သာေအာင္ ႏို႔နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ႔ ဆံပင္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေလွ်ာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ အသီးအရြက္ေတြ ၊ ေက်ာက္ပြင့္တို႔ ၊ ပင္လယ္ေရညႇိတို႔ ခပ္မ်ားမ်ား စားေပးၿပီး အသားကိုလည္း မွ်တစြာ စားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like