ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ဆံပင္ကၽြတ္သက္သာေအာင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တုန္း ဆံပင္ကၽြတ္သက္သာေအာင္ ႏို႔နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ႔ ဆံပင္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေလွ်ာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ အသီးအရြက္ေတြ ၊ ေက်ာက္ပြင့္တို႔ ၊ ပင္လယ္ေရညႇိတို႔ ခပ္မ်ားမ်ား စားေပးၿပီး အသားကိုလည္း မွ်တစြာ စားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment