ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဆီးအိတ္ေရာင္အႏၱရာယ္ ဘာေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္းမွာ ဆီးအိမ္ကို ကေလးရဲ႕ဦးေခါင္းပိုင္းက ဖိသားသလိုအေနအထား ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဆီးဝမ္းမထိန္းႏိုင္တာေတြ ၊ ဆီးအႀကိမ္ႀကိမ္သြားတာေတြကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ ဆီးမၾကာခဏသြားတဲ့ ဆီးအိတ္ေရာင္နာ အႏၱရာယ္ရွိေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အဲဒီလိုျဖစ္မသြားဖို႔ရာ မိမိရဲ႕အတြင္းခံကို ခဏ ခဏလဲေပးသင့္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ကိုလည္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားသင့္ပါတယ္

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like