ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ

0

ရင္ေသြးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။
ရင္ေသြးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။

ရာသီေပၚသည့္ရက္အား မွတ္သားထားတတ္သူမ်ားအဖို႔ ရာသီေပၚရမည့္ရက္ထက္ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္မွ ႏွစ္ပတ္အထိ ေနာက္က်ေနၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ ထိုရက္မ်ားအတြင္း အတူေနခဲ့လွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ မိမိဘာသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ သို႔မွသာ မိမိတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း မရွိျခင္းကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေပသည္။

ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္းမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရာသီေနာက္ဆံုး ေပၚၿပီးသည့္ရက္မွသည္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္မွ (၁၀)ပတ္အတြင္း မိမိကိုယ္ဝန္ ေမြးဖြားေပးေစလိုသည့္ ဆရာဝန္အား မိမိ၏ကိုယ္ဝန္အား ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ဖို႔ ထိုရက္သတၱပတ္ တြက္ခ်က္မႈမွာ သာမန္လူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းသာျဖစ္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လံုးဝတူသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ေလွ်ာက် ၊ ပ်က္က်ေလ့ရွိသူမ်ားအဖို႔ ရာသီေပၚမည့္ရက္မေပၚဘဲ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္၍ ရေသာအေျဖသည္ ကေလးရွိေနပါက သိလွ်င္သိခ်င္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ေစာစီးစြာ ျပသထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ သေႏၶေလ်ာျခင္း ၊ ပ်က္ျခင္းမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ႀကိဳတင္တားဆီးႏိုင္ေပသည္။

ကေလးမ်ား ေမြးဖြားသည့္အေတြ႔အႀကံဳ ရွိၿပီးသည့္သူမ်ားအဖို႔ ျပဳေနက်မို႔ ဆရာဝန္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသာ္ျငား အခ်ိန္တန္လွ်င္ သဘာဝအတိုင္း မီးဖြားမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဝးလံေသာ နယ္ၿမိဳ႕ ၊ ရြာကေလးမ်ားတြင္ ဆရာဝန္ ၊ ဆရာမ မရွိေသာ ေနရာမ်ား၌ ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္းဓေလ့မရွိဘဲ အခ်ိန္တန္ေတာ့ အရပ္လက္သည္ႏွင့္ မီးဖြားလိုက္သည္က ဓေလ့ျဖစ္ေနသည္။

 

ဘာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ဝန္ ျပသသင့္သလဲ

ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီဆိုပါက မိမိ၏ ကေလးဟာ ပံုမွန္ဟုတ္မဟုတ္ ၊ မိမိ၏ က်န္းမာေရးဟာလည္း ပံုမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မွန္မွန္ ေဆြးေႏြးျပသျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ဝန္ကို ဆရာဝန္အား ျပသေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ရယူစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးေရာ အေမပါ ကေလးေမြးဖြားသည္အထိ က်န္းက်န္းမာမာရွိႏိုင္မည္။ မလြယ္သင့္သည့္ ကိုယ္ဝန္(ဥပမာ-သားအိမ္မဟုတ္သည့္ ေနရာ၌ သေႏၶတည္ျခင္း အစရွိသည္) အားလည္း ႀကိဳတင္သိရွိ ကုစားႏိုင္မည္။

ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသည့္အခါ ဆရာဝန္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အတြက္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ မိခင္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ က်န္းမာေရး ၊ ကေလး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ေပသည္။

ဥပမာ – မိမိတြင္ HIV ေရာဂါ ရွိေနမွန္း မသိေသးသူသည္ ဆရာဝန္ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္အပ္ေသာ္အခါ လိုအပ္တာ စစ္ေဆးရသည့္အတြက္ မိမိ၏ေရာဂါျဖင့္ ထိုကေလး ေမြးဖြားဖို႔ သင့္ ၊ မသင့္ကို ႀကိဳတင္ သိရွိႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနေသာ မိခင္ေလာင္းတိုင္း မျဖစ္သင့္တာမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ဆရာဝန္အား မိမိကိုယ္ဝန္ကို မွန္မွန္ျပသသင့္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like