ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တို႔ ေရွာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား

0

ေရွာင္သင့္သည္မ်ားကို ေရွာင္ပါမွ က်န္းမာမည္။
ေရွာင္သင့္သည္မ်ားကို ေရွာင္ပါမွ က်န္းမာမည္။

ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ား ကိုင္တြယ္ရွင္းလင္းျခင္း ေရွာင္ရွားပါ

ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ားတြင္ သေႏၶသားအား အႏၱရာယ္ႀကီးမားစြာေပးသာ toxoplasmosis ပိုးမႊားမ်ား ပါဝင္ေနသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတေလ်ာက္ ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး ၊ က်င္ငယ္မ်ား ကိုင္တြယ္ရွင္းလင္းျခင္း ေရွာင္ရွားပါ။

ေၾကာင္၏ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္သာမက အိမ္ေမြးတရိစာၦန္မ်ား၏ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္မ်ား ကိုယ္တြယ္ျခင္း ၊ ၎တို႔ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ထားေသာ ေျမဆီလႊာႏွင့္ အသိုက္အၿမံဳ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ သစ္သီးဝလံမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္းတို႔အားလည္း အထူးေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ရံဖန္ရံခါဆိုသလို လက္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္သည္။ မစင္ၾကယ္ေသာလက္မွသည္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ မိမိလြယ္ထားေသာ ႏုနယ္သည့္ ဖြံၿဖိဳးဆဲ သေႏၶသားကို အသက္ေသေစသည္အထိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

 ေႏြပူ ၊ ေရပူ သတိထားပါ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ေရပူပူျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း ၊ ေနပူပူထဲ အမိုးအကာမပါ သြားလာျခင္းတို႔သည္ မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသား က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုထိုအရာမ်ား မဆင္မျခင္ ျပဳမူပါက အနည္းဆံုး ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားသည့္ မိမိ မူးေဝျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

 

အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ x-ray ႐ိုက္ျခင္းတို႔ ေရွာင္ပါ

အေလးအပင္မျခင္းျဖင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေလခိုဝင္ႏိုင္ကာ မလိုလားအပ္ေသာ ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္ မိန္းမကိုယ္အား ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ မအီမသာ ခံစားခ်က္ကိုေပးၿပီး က်ိန္းစပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိ က်န္းမာေရးအရ x-ray ႐ိုက္ရန္ လိုအပ္ပါက မည္သည့္ x-ray  မဆို မ႐ိုက္မီ မိမိတြင္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားေၾကာင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာပါ။ x-ray ၏ ဓါတ္ေရာင္ျခည္သည္ မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသားကို ထိခုိက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း လံုးဝေရွာင္ၾကဥ္ပါ

ယခင့္ယခင္ ေရးသားမႈမ်ား၌ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ သေႏၶသားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္  ေဆးလိပ္ ၊ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း လံုးဝေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ ထပ္မံ သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ သင့္ရင္ေသြး က်န္းမာေရးအား အဆံုးစြန္အထိ ေသရာပါ ထိခိုက္မႈမ်ိဳးေပးေစသည့္အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း သေႏၶသား၏အသက္ပါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း လံုးဝမျပဳသင့္ေပ။

အရက္ေသစာႏွင့္ အရက္ေသစာပါေသာ အစားအေသာက္ကိုမူ သတ္မွတ္အတိုင္းအတာအထိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ရံဖန္ရံခါ ေသာက္သံုးႏိုင္ေပမယ့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပမာဏမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္ မိမိလြယ္ထားသည့္ သေႏၶသားအား ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

မူးယစ္ေဆးစြဲေနေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအဖို႔ မိမိကိုယ္ဝန္ အပ္ႏွံထားေသာ ဆရာဝန္အား ပြင့္လင္းစြာ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသင့္သည္။ ဆက္လက္သံုးစြဲျခင္းသည္ မိမိႏွင့္ မိမိသေႏၶသား၏ က်န္းမာေရးအား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတု(burmesehearts.com)

You might also like