ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တုန္းက အေၾကာျပတ္ရာေတြ ဘယ္ေတာ့ သက္သာမလဲ?

0

ဗိုက္ ၊ ေပါင္ ႏွင့္ ရင္သားမွ အေၾကာျပတ္ရာမ်ားမွာမူ လံုးဝေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ရွိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ လံုးဝမေပ်ာက္ေတာ့တာလည္း ရွိပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like