ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စမွာ ဘာေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနရသလဲ?

0

ဒီလိုပ်ိဳ႕အန္ျခင္းျဖစ္ေနရတာဟာ မိခင္ေလာင္းရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းေတြ မညီမမွ်ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာတာပါ။ ပ်ိဳ႔အန္ခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ စားခ်င္စိတ္မရွိဘဲ အစာမစားေပမယ့္လည္း ဗိုက္ထဲကကေလးဟာ ယခုကာလအထိ အာဟာရဓါတ္မွီတင္းဖို႔ မလိုအပ္ေသးတဲ့အတြက္ သေႏၶသား ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ စိတ္ပူစရာမလုိပါဘူး။ မိခင္ေလာင္းက စားႏိုင္ႏိုင္ ၊ မစားႏိုင္ႏိုင္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးကေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။

You might also like
Leave a comment