ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လကၡဏာမ်ား အပိုင္း(၁)

0

ခါးနာျခင္း ၊ ေဖာေရာင္ျခင္းတို႔ ခံစားရႏိုင္သည္။
ခါးနာျခင္း ၊ ေဖာေရာင္ျခင္းတို႔ ခံစားရႏိုင္သည္။

ခါးနာျခင္း

ခါးနာျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခါးနာျခင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား မခံစားရေစရန္ အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ ဖိနပ္အျမင့္စီးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ၊  ထိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အိပ္လွ်င္ ခါးအေနာက္ဖက္တြင္ ေခါင္းအံုး သို႔မဟုတ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေသာ ခါးအနာသက္သာေစမည့္ ေစာင္ ၊ ခ်ည္ထည္ တစ္ခုခုကို ခုၿပီးေနပါက ခါးအနာ သက္သာေစေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္တံုးငယ္ခင္းထားေသာေနရာေပၚ မတ္တပ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) ေလးဖက္ေထာက္၍ တတ္ႏိုင္သေလာက္ နင္းေပးပါကလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ခါးနာျခင္းေဝဒနာကို သက္သာလာေစေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေဖာေရာင္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ အနည္း ႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို ေျခ ၊ လက္ ၊ မ်က္ႏွာေတြ ေဖာေရာင္တတ္သည္။ ဒါဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ေရဓါတ္မ်ားလာလို႔ ေဖာေယာင္ျခင္းေတြ ျဖစ္တတ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေရပမာဏကန္႔သတ္ျခင္းဟာ ေဖာေယာင္ျခင္းမျဖစ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တစ္ဦးဟာ တစ္ေန႔လွ်င္ အရည္ပမာဏ ႏွစ္လီတာေသာက္သံုးသင့္သည္ဆိုေပမယ့္ လၻက္ရည္ေသာက္ျခင္း ၊ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း ၊ ကိုလာေသာက္ျခင္း နဲ႔ ကေဖးဓါတ္ပါဝင္ေသာ အရည္မ်ားေသာက္ျခင္းပမာဏကိုေတာ့ ခ်င့္ခ်ိန္ေသာက္သံုးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရာမ်ားက အစားအေသာက္အတြင္းရွိေနေသာ ဗီတာမင္မ်ားႏွင့္ ဗီတာမင္စီဓါတ္ကို သက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အငန္ေလွ်ာ့စားျခင္းဟာ ေဖာေရာင္ျခင္းကို သက္သာေစေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ဝမ္းမၾကာခဏဆိုသလို ခ်ဳပ္တ္တဲ့အတြက္ ေရမွန္မွန္ႏွင့္ မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ၿပီး ဝမ္းႏႈတ္ေဆးေသာက္လိုပါက မိမိကိုယ္ဝန္ျပသေနေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ၎ေသာက္သံုးေစသည့္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးသာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိေသာက္သံုးသည့္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးက မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

မူးေဝျခင္း

ေသြးအားနည္းေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားဟာ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို မူးေဝတတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မူးေဝျခင္း ကင္းေစရန္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း ၊ ျမန္ျမန္မတ္တပ္ထ ရပ္ျခင္း ၊ ကိုယ္တြင္းအပူ ျမင့္မားေစျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေရေႏြးပူျဖင့္ ခ်ိဳးတတ္သူအတြက္) တို႔ကို သတိထား  ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like