ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လကၡဏာမ်ား အပိုင္း(၃)

0

ဆီးျပႆနာ ႏွင့္ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းတို႔ ခံစားရႏိုင္သည္။
ဆီးျပႆနာ ႏွင့္ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းတို႔ ခံစားရႏိုင္သည္။

ရင္သားမ်ား အထိမခံႏိုင္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိလြယ္ထားေသာ ရင္ေသြးကို ႏို႔ခ်ိဳ႕တိုက္ေကၽြးႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တြင္း၌ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေနေသာေၾကာင့္ ရင္သားမ်ား အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေသာ ေဝဒနာမ်ားလည္း ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ရင္သားမ်ား အထိမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္စြာ ခံစားရပါက အေပၚပိုင္း အတြင္းခံဝတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွား၍ မိမိ၏ရင္သားမ်ားအား ပြတ္တိုက္ျခင္း ၊ လႈပ္ခါျခင္းနည္းေစမည့္ မိမိစိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ခ်ည္ထည္ဆြဲသားကိုယ္ကပ္ တီရွပ္မ်ားကို အတြင္းခံအစား ဝတ္ဆင္ထားႏိုင္သည္။ အရမ္းမခံႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ခံစားရပါက မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာသင့္သည္။

 

မိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္း

၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ မိန္းမကိုယ္ ယားယံျခင္းကို ခံစားရတတ္ၿပီး သားအိမ္လမ္းေၾကာင္း၌ ေရာဂါကပ္ၿငိျခင္းကို ကုသရန္ ထည့္သြင္းသည့္ ပက္ဆရီ ေဆးေတာင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုအတြက္ အထူးျပဳခရင္မ္ကို လိမ္းၿပီး လွ်င္ျမန္စြာကုသသင့္သည္။ ထိုေဆးမ်ားအား ဆင္တူယိုးမွား အတုအပစိုးရိမ္ပါက မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပၿပီး ၎၏ေဆးညႊန္းအတိုင္း သံုးစြဲသင့္သည္။

 

ဆီးျပႆနာ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တိုးလာေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးက ဆီးအိမ္ကိုဖိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ဆီးသြားျခင္း ၊ နာေခ်ေသာအခါ ၊ ေျပးလႊားေသာအခါ ႏွင့္ ရယ္ေမာေသာအခါမ်ားတြင္ ဆီးထြက္ျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မျပင္းထန္ေသာ တင္ပဆံု႐ိုး ေလ့က်င့္ခန္းေပးမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုဆီးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ။ ။ လက္တန္းကိုင္ထားၿပီး မတ္တပ္လ်က္ျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္လႊဲ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳျခင္း ၊ ဒူးမွေန ေျခေကြးအဆန္႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။

 

မိန္းမကိုယ္မွ အျဖဴဆင္းျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွ အျဖဴဆင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကည္ေရာင္မ်ားဆင္းျခင္းတို႔ ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအရာသည္ သဘာဝမို႔ စိတ္ပူစရာမဟုတ္ေပမယ့္ မိမိသံသယျဖစ္သည္အထိ ဆင္းသည့္ပမာဏ မ်ားျပားပါမူ မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။

 

ေသြးေၾကာထံုးျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျခသလံုးႂကြက္သားမ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေနာက္ေက်ာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေျခေထာက္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေပါင္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေသြးေၾကာမ်ားထံုးတတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တပ္ရပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ျပဳသင့္သည့္ မျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ရတု(burmesehearts.com)

You might also like