ကိုယ္ဝန္ရက္သတၱပတ္ (၂၀)ပတ္မွ (၂၃)ပတ္အတြင္းေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြ ဘာေတြ ျပင္ဆင္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ရင့္လာတဲ့မိခင္ေလာင္းဟာ စိတ္ၾကည္သာေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္မယ့္ သီခ်င္းခပ္ေအးေအးေလးေတြ နားေထာင္ျခင္း ၊ ကေလးအတြက္ ဗဟုသုတရစရာ စာအုပ္အေထြေထြ ႀကိဳဖတ္ျခင္း စသျဖင့္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္တည္းရွိခ်ိန္မွာ ကေလးလႈပ္တိုင္း ဗိုက္ထဲကကေလးနဲ႔ စကားေတြမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ။ ဒါဟာ မိမိနဲ႔ကေလးအၾကား စတင္၍ ဆက္သြယ္ဖလွယ္ျခင္း ၊ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like