ကိုယ္ဝန္ရက္သတၱပတ္ (၂၀)ပတ္မွ (၂၃)ပတ္အတြင္းေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြ ဘာေတြ ျပင္ဆင္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ရင့္လာတဲ့မိခင္ေလာင္းဟာ စိတ္ၾကည္သာေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္မယ့္ သီခ်င္းခပ္ေအးေအးေလးေတြ နားေထာင္ျခင္း ၊ ကေလးအတြက္ ဗဟုသုတရစရာ စာအုပ္အေထြေထြ ႀကိဳဖတ္ျခင္း စသျဖင့္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္တည္းရွိခ်ိန္မွာ ကေလးလႈပ္တိုင္း ဗိုက္ထဲကကေလးနဲ႔ စကားေတြမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ။ ဒါဟာ မိမိနဲ႔ကေလးအၾကား စတင္၍ ဆက္သြယ္ဖလွယ္ျခင္း ၊ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment