ကိုယ္ဝန္ပထမသံုးပတ္အတြင္း အေျခအေန

0

1st month  ကိုယ္ဝန္သံုးပတ္အတြင္း

မိခင္ေလာင္းမ်ား၏ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ တိုးတက္မႈအား အမ်ားအားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ရာသီေသြးေနာက္ဆံုးေပၚတဲ့ ရက္ကေနစၿပီး ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္အျဖစ္ စတင္ေရတြက္ၿပီး ယင္းရက္သတၱပတ္အား “0 week” လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ပံုမွာျပထားတာကေတာ့ ထို”0 week” ကေန ရက္သတၱပတ္သံုးပတ္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ သားအိမ္အေနအထားပါ။

ထိုအေျခအေနတြင္ သေႏၶေအာင္ၿပီးသား သားဥဟာ သားအိမ္နံရံေပၚမွာ တြယ္ကပ္ေနၿပီး ၎၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေနရာယူျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ထိုအေျခအေနကို ကိုယ္ဝန္စတင္ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာဆိုလို႔ရပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္သံုးပတ္ကာလတိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တြင္းက သားအိမ္အရြယ္အစားဟာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါဘူး။

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အားကုန္ႀကိဳးစားေနတဲ့ သေႏၶေအာင္ၿပီးစ သားဥကေလးဟာ ကိုယ္ဝန္ရွစ္ပတ္အရြယ္ေရာက္ပါမွ သေႏၶသားစစ္စစ္ ျဖစ္တည္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရမွာပါ။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like