Browsing Tag

သေႏၶတားျခင္း

Condom ဆိုတာ ရာဘာစြပ္ကို ေခၚတာပါ။ အမ်ိဳးသမီးသံုး ရာဘာစြပ္ နဲ႔ အမ်ိဳးသားသံုး ရာဘာစြပ္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားသံုး ရာဘာစြပ္ကို အသံုးမ်ားၿပီး အမ်ိဳးသမီးသံုး ရာဘာစြပ္ကို အသံုးနည္းၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားသံုး ရာဘာစြပ္သည္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးသံုး ရာဘာမ်ားမွာ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း သိရသည္။
Read More...

သေႏၶတားျခင္း (အပိုင္း-၂)

သေႏၶတားေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သေႏၶတားေဆးမ်ား သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ထိုသို႔သံုးစြဲရာတြင္ ေသာက္ေဆး…