သားဦးမိခင္၏ ေမြးကင္းစကေလးျပဳစုမႈ ကိုယ္ေတြ႔အခက္အခဲ

မိခင္စိတ္ျပည့္ဝတဲ့ မိခင္တိုင္းဟာ ကိုယ့္ရင္ေသြးက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာေတြကို မရြံေတာ့ဘူး။ ရြံရေကာင္းမွန္းလည္း မသိေတာ့ပါဘူး။ ကေလးက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေရးကိုပဲ ဦးစားေပးမိတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, က်န္းမာေရး, မီးဖြားျခင္း, အသားဝါ, ေမြးကင္းစ
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္