ရင္ေသြးအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း

ရင္ေသြးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။ အိမ္ေထာင္ရက္သား က်သြားၿပီဆိုရင္ ရင္ေသြးတျဖစ္လဲ ကေလးယူဖို႔ကိစၥဟာ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး အထူးဂ႐ုစိုက္ ေဆြးေႏြးထားရမယ့္ အခ်က္ပါပဲ။ လက္ထပ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ကေလးယူမွာလား ။ ႏွစ္ျခားၿပီးမွ ကေလးယူမွာလား ။ ဘယ္အခ်ိန္ ကေလးယူရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲ ။ ကၽြန္မကို တတိယေျမာက္ေမးခြန္းေမးၿပီး အႀကံဥာဏ္ေတာင္းရင္ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စိတ္တူ ၊ သေဘာတူ အစစ အဆင္ေျပၿပီး ကေလးတစ္ေယာက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ လူအား ၊ ေငြအား သင့္တင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ယူပါလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဘယ္အခ်ိန္ဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စိတ္တူ ၊ သေဘာတူ ျဖစ္မွာလဲ စိတ္တူ ၊ သေဘာတူလို႔ ေျပာတဲ့အခါ လြယ္ေပမယ့္ တကယ္ျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ မလြယ္လွပါ ။ တအူတံုခ်င္း ေမာင္ႏွမရင္းမေျပာနဲ႔ [...]

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား, လိင္ကိစၥ, လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ