မသင္ခ်င္ေသာ သင္ခန္းစာ

ကၽြန္မအေနနဲ႔ သင္ခန္းစာေတြထဲက လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ သင္ရတာကို စိတ္အညစ္ဆံုးပါ။ဟီရိၾသတပၸတရားကို လက္ကိုင္ထားၾကတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး သဘာဝအရ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ မေဆြးေႏြး ၊ မသင္ျပလိုပါဘူး။ တကယ္လိုအပ္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ဦးစားေပး ပို႔ခ်ေနခ်ိန္ အရြယ္ေရာက္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးေတြနဲ႔ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူငယ္ ၊ လူရြယ္ေတြအတြက္ ဒီသင္ခန္းစာဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ သင္ခန္းစာတစ္ခုပါ။ အပ်ိဳ ၊ လူပ်ိဳျဖစ္ခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးေတြဟာ ေသြးသားေျပာင္းလဲမႈအရ တဖက္လိင္ကို အလိုလို စတင္စိတ္ဝင္စားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ခံစားမႈ မထိန္းႏိုင္သူေတြက ခ်စ္ၾက ၊ ႀကိဳက္ၾက ၊ တြဲၾကတာေပါ့။ ဒီလို ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား႐ံုနဲ႔ ရပ္ေနရင္ ေတာ္ေသးရဲ႕။ ေရွ႕တလွမ္းဆက္တက္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိင္ပညာေပးဟာ မသိမျဖစ္ သိထားသင့္တဲ့ [...]

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား, လိင္ကိစၥ, လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ