ကေလးတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဘယ္ေလာက္ျခားယူၾကမယ္

ကေလးႏို႔တိုက္ေနလ်က္ ဒီအေတာအတြင္း ရာသီမေပၚခဲ့လို႔ မမ်ိဳးဥမေႂကြဘူးဆိုၿပီး အကာအကြယ္မသံုး ၊ တားေဆးမသံုးဘဲ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး စပ္ယွက္မိတဲ့အခါမွာ မမ်ိဳးဥေႂကြတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့ရင္ ကေလးရႏိုင္ပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, ဒုတိယတသား, မမ်ိဳးဥ, သားဆက္ျခား
Back to: မီးေနသည္ ၊ ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး၏မိဘမ်ား မွတ္သားဖြယ္