ႏို႔ရည္ထားသိုနည္း ၊ တာရွည္ခံခ်ိန္ ၊ ေႏြးပံုႏွင့္ သယ္ယူပံု

Author: BurmeseHearts

ခဲေနတဲ့ႏို႔ရည္ကို ေႏြးလာေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ေရပူထဲမွာ ႏို႔ခဲထည့္ထားတဲ့ ဖန္ခြက္ကို အဖံုးနဲ႔ (၁၀)မိနစ္ထား႐ံုနဲ႔ ရပါၿပီ။ ေႏြးထားတဲ့ အဲဒီႏို႔ခဲ အရည္ေပ်ာ္ရည္ကို ေရခဲေသတၱာ (အခဲခန္းမဟုတ္)ထဲမွာ (၂၄)နာရီ ထားသိုႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ ႏို႔ခဲျပန္ေႏြးလို႔ရလာတဲ့ႏို႔ကို ျပန္ခဲၿပီး ျပန္ေႏြးတာမ်ိဳးမလုပ္ရပါဘူး။