မိခင္ႏို႔ေရာ ၊ ႏို႔ဗူးေရာ တိုက္တဲ့ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ဘာသိထားသင့္သလဲ?

0

 မိခင္ႏို႔တလွည့္ ၊ ႏို႔ဗူးတလွည့္ စို႔ရေသာကေလးမ်ားဟာ ႏို႔စို႔ရာတြင္ ဇေဝဇဝါမ်ားျဖစ္လာကာ ေနာက္ပိုင္း၌ ႏို႔ဗူးကူတိုက္ေသာ မိခင္ရဲ႕ ႏို႔သီးေခါင္းမ်ားအား ကေလးက တအားစုပ္စို႔သျဖင့္ ႏို႔သီးေခါင္းကြဲျခင္း ၊ ေယာင္ျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္တတ္ၿပီး မိခင္ကႏို႔တိုက္ေကၽြးဖို႔ စိတ္ပ်က္သြားတဲ့အထိ ႏို႔တိုက္ေကၽြးတိုင္း နာက်င္မႈကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။

မိခင္ႏို႔တလွည့္ ႏို႔ဗူးတလွည့္ (သို႔မဟုတ္) ညႇစ္ထားေသာ မိခင္ႏို႔တလွည့္ တိုက္ေကၽြးသူမ်ားအား  ႏို႔ဗူး၏ ႏို႔သီးေခါင္းကို မသံုးဘဲ ကေလးဇြန္းသန္႔သန္႔နဲ႔ ကေလးအား နည္းနည္းစီ (မသီးေအာင္) ခပ္တိုက္ၿပီး ကေလးလ်က္စို႔ႏိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးပါရန္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ဒီေတာ့မွ ကေလးဟာ တျခားႏို႔သီးေခါင္းနဲ႔ မိခင္ႏို႔သီးေခါင္းတို႔ မွားယြင္းၿပီး တအားစုပ္စို႔လို႔ ျဖစ္လာမယ့္ နာက်င္မႈမ်ား ၊ စိတ္မသက္သာမႈမ်ား ကင္းေဝးကာ မိခင္က ကေလးႏို႔တိုက္ေကၽြးခ်င္စိတ္ကို ေရရွည္ ထိန္းထားႏိုင္မွာပါ။

You might also like
Leave a comment