ႏို႔စို႔ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အေပ်ာ္႐ႊင္ဆံုးအခ်ိန္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္လဲ?

0

ႏို႔စို႔ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အေပ်ာ္႐ႊင္ဆံုးအခ်ိန္ဟာ မိခင္ရင္ခြင္ထဲ ႏို႔ခ်ိဳေသာက္စို႔ခြင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏို႔ဗူးတိုက္ေကၽြးသူေတြအေနနဲ႔ ကေလးကို ရင္ခြင္ထဲထားၿပီး ႏို႔ဗူးတိုက္ေကၽြးၾကဖို႔ တတ္ကၽြမ္းနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ေတြက အႀကံေပးထားတယ္။

မိခင္ရင္ခြင္ထဲ ႏို႔ခ်ိဳေသာက္ဆို႔ခြင့္ရတဲ့ကေလးဟာ မိခင္မ်က္ႏွာကို ေမာ့ၾကည့္ရင္း ၊ မိခင္ကို ကိုင္တြယ္ပြတ္သပ္ရင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းလံုၿခံဳမႈဆိုတာကို ခံစားရတယ္။

You might also like
Leave a comment