အလုပ္ျပန္ဝင္ရတဲ့မိခင္ေတြ ကေလးကို မိခင္ႏို႔ ဆက္တိုက္ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?

0

အလုပ္လုပ္တဲ့မိခင္ေတြဟာ မိမိရင္ေသြးကို မနက္႐ံုးမသြားမီတႀကိမ္ ႏို႔အဝတိုက္ၿပီး အလုပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ေရခဲေသတၱာရွိၿပီး ၎တို႔ကလည္း ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ႏို႔သက္ၿပီး ထြက္လာမယ္ ႏို႔ရည္ေတြကို ေလလံုတဲ့ ဗူးသန္႔သန္႔ထဲ ညႇစ္ထည့္ထားၿပီး ေအးခဲထားႏိုင္ပါတယ္။ (ေအးခဲထားတဲ့အတြက္ မိမိ႐ံုးဆင္းလာတဲ့အခါ အခဲအရည္ေပ်ာ္သြားႏိုင္ေပမယ့္ အေအးဓါတ္ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ခရီးအလြန္မေဝးရင္ ႏို႔မပ်က္ႏိုင္ပါ။)

အိမ္မွာလည္း ေရခဲေသတၱာရွိတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ထိုႏို႔ရည္ဗူးအား ျပန္ခဲထားပါ။ ေနာက္တေန႔ မိမိ႐ံုးသြားခ်ိန္တြင္ ကေလးအား ေအးခဲထားသည့္ႏို႔ကိုေႏြးၿပီး တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment