သားအိမ္ျခစ္ထားတဲ့သူနဲ႔ သားပ်က္တဲ့သူေတြမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္းလကၡဏာေပၚတတ္သလား?

0

ေဆးေသာက္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ သားအိမ္ျခစ္လို႔ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္သြားရင္လဲ ဒီေဟာ္မုန္းက ေသြးထဲ-ဆီးထဲမွာ ဆက္ရွိေနလို႔ ဆီးစစ္ရင္ အေပါင္းသာျပေနအံုးမယ္။ စမ္းလို႔မရေလာက္ေအာင္ နည္းသြားေတာ့မွ အႏုတ္ျပလိမ့္မယ္။ ပ်က္သြားတာ က်န္ေနအံုးမလာဆိုတာကို Ultrasound ႐ိုက္မွ သိႏိုင္ပါမယ္။

You might also like
Leave a comment