စြဲလမ္းမိတဲ့ေန႔မ်ား

0

ၾကည္ႏူးဖူးတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္းရွိရဲ႕

ငိုေႂကြးဖူးတဲ့အခါေတြလည္းရွိရဲ႕

မခြဲႏိုင္ေအာင္လည္းခ်စ္ရဲ႕

မုန္းခ်င္ေအာင္လည္းျဖစ္ရဲ႕

Find a new job

လမ္းခြဲမယ္လို႔လည္းေတြးရဲ႕

ေပါင္းစပ္မယ္လို႔လည္းေတြးရဲ႕

ခ်စ္လ်က္ကပဲလမ္းခြဲ

စြဲလမ္းမိတဲ့ေန႔မ်ား အလြမ္းေတြနဲ႔တန္းစီ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

Find a new job

You might also like More from author

သင္ခန္းစာေတြသင္ယူဖို႔ စာရင္းဝင္မယ္ CLICK
toggle