ကေလးမလႈပ္ဘူးလို႔ သံသယရွိရင္ ကေလးလႈပ္ရွားမႈရွိ ၊ မရွိ ဘယ္လို စမ္းသပ္သင့္သလဲ?

0

ကေလးမလႈပ္ဘူးလို႔ သံသယရွိရင္ ေရေအးေအးေလး ေသာက္ၿပီး သူ႔လႈပ္ရွားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ေရာ့ခ္လို သီခ်င္းခပ္က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ၿပီး သီခ်င္းနားေထာင္ၾကည့္ပါ။

ဟာသကားေတြၾကည့္ၿပီး ရယ္ေမာၾကည့္ပါ။ အဲဒါေတြလုပ္ၿပီးလို႔မွ ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာ (၂၄နာရီအတြင္း) လႈပ္ရွားမႈမရွိဘူး။ ဘာမွ မထူးျခားလာဘူးဆိုရင္ျဖင့္ ကိုယ္အပ္ထားတဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆံုးျပသၿပီး စမ္းသပ္အႀကံဥာဏ္ယူပါလို႔ သတိေပးပါရေစ။

You might also like
Leave a comment