ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း မိခင္ေလာင္းဟာ ဘာေၾကာင့္ဝမ္းခ်ဳပ္သလဲ?

0

progestational hormone နဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့  အျခားေဟာ္မုန္းေတြဟာ အူေတြကို ပံုမွန္အတိုင္းအလုပ္လုပ္ဖို႔ အတားအဆီးျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ယခုကာလသို႔ေရာက္လာလွ်င္ မိခင္ေလာင္းေတြဟာ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္ပါတယ္။

သားအိမ္က အူေတြကို ဖိထားသလိုျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း အူေတြဟာ က်ဥ္းလာၿပီး အူသိမ္အူမေတြက လႈပ္ရွားရာမွာ ပိုၿပီးခက္ခဲေစပါတယ္။

You might also like
Leave a comment