ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း မိခင္ေလာင္းဟာ ဘာေတြခံစားရတတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းဟာ သားအိမ္ေအာက္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ရင္ပူတာေတြ ၊ အစာမေက်သလိုျဖစ္တာေတြကိုလည္း ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

ႏွလံုးနဲ႔ အဆုတ္ဟာလည္း ဖိအားေၾကာင့္ အသက္မရွဴႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္တာေတြ ၊ ႏွလံုးတုန္တာ ၊ ရင္တုန္ပန္းတုန္ျဖစ္တာေတြ ၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္တာေတြကိုလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ ဆီးခံု႐ိုးနဲ႔  ေျခေထာက္အထက္ပိုင္း အစစ္ေတြက နာက်င္မႈတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ေမြးဖြားခ်ိန္နီးကပ္လာတဲ့အတြက္ သေႏၶသားရဲ႕ဦးေခါင္းက ဆီးခံု႐ိုးကို ေရာက္ရွိေနလို႔ ဒီလိုခံစားရတာပါ။

စိတ္ဖိစီးႏိုင္မယ့္ ကိစၥေတြ ၊ အေတြးေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ၿပီး ေန႔စဥ္ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ေနသာထိုင္သာရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။

You might also like
Leave a comment