ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၈)ပတ္မွ (၃၁)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ရက္သတၱပတ္(၃၀)မွာေတာ့ သေႏၶသားဟာ (၄၀)စင္တီမီတာ ပတ္ဝန္းက်င္ အရြယ္အစား ရွိေနပါၿပီ။အေလးခ်ိန္ကေတာ့ (၁.၅)ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိေနပါၿပီ။ ထိုကာလအတြင္းကစလို႔ သေႏၶသားဟာ ေမြးဖြားမယ့္ ပံုစံအေနအထားကို သားအိမ္အတြင္း စတင္ယူလာပါၿပီ။

ကေလးဟာ အေရျပားေအာက္မွာ အဆီမ်ားတဲ့တစ္႐ွဴးေတြကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးရဲ႕လိင္အမ်ိဳးအစား (သားလား ၊ သမီးလားဆိုတာ)ကို Ultrasound ကတဆင့္ သိရွိႏိုင္ပါၿပီ။

You might also like
Leave a comment