ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၈)ပတ္မွ (၃၁)ပတ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၈)ပတ္မွ (၃၁)ပတ္အတြင္း မိခင္ဟာ ဗိုက္က အဆီေတြတက္လာပါတယ္။ ဒါဟာ သေႏၶသားကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဗိုက္အဆီေတြတက္လာတာေၾကာင့္ ဗိုက္ေၾကာျပတ္တာေတြကိုလည္း တိုးၿပီးျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္။

You might also like
Leave a comment