ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၄)ပတ္နဲ႔ (၇)ပတ္အတြင္းမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၄)ပတ္နဲ႔ (၇)ပတ္အတြင္းမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနရသူ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ကိုယ္တြင္းအပူခ်ိန္ဟာ ျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး အားနည္းသလိုလည္း ခံစားရပါမယ္။ ဒီခံစားရမႈေတြဟာ အေအးမိလို႔ မအီမသာ ဖ်ားနာခ်င္တာနဲ႔ ဆင္တူေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သတိထားတတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အမ်ိဳးသမီးဟာ ကိုယ္တြင္းက ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႏို႔သီးေခါင္းပတ္လည္တဝိုက္က အေရာင္ဟာ ရင့္လာတတ္ၿပီး ရင္သားဟာ ေရာင္ေနသကဲ့သို႔လည္း ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

သေႏၶသားႀကီးထြားလာတဲ့အတြက္ ဗိုက္ေအာက္ပိုင္း နဲ႔ ေနာက္ေက်ာဘက္မွေန မအီမသာခံစားမႈေတြကိုလည္း တခါတရံ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment