ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ မိခင္ေလာင္းရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ သက္သာဖို႔ ဖခင္ေလာင္းက ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ မိခင္ေလာင္းရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ သက္သာဖို႔ ဖခင္ေလာင္းက  ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားတဲ့ ဇနီးနဲ႔အတူ လမ္းအတူေလွ်ာက္ေပးရင္း စကားစျမည္ေျပာမယ္ ၊ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးအႀကံေတြ ၊ အေျဖေတြ ရွာႀကံဖတ္မွတ္ေပးမယ္ ၊ သူမရဲ႕အပူေတြကို မွ်ေဝနားေထာင္ ေျဖာင္းျဖလို႔ သက္သာရာ သက္သာေစေၾကာင္း အေဖာ္လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ မိခင္ေလာင္းရဲ႕စိတ္ဖိစီးမႈဟာ အျပည့္အဝမဟုတ္ေတာင္ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့ပါး သက္သာလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment